Občan > Aktuality > 2012

Město Český Krumlov odstraňuje následky způsobené bouří, která se nad městem přehnala v sobotu odpoledne

aktualizováno 31.07.2012

V sobotu 28. července 2012 se v odpoledních hodinách nad Českým Krumlovem přehnala bouře, která způsobila značné škody na majetku i dopravní infrastruktuře. Starosta Dalibor Carda svolal o půl sedmé Povodňovou komisi města Český Krumlov a ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) začal situaci řešit.

Podle informací Českého hydrometeorologického úřadu o srážkovém úhrnu spadlo na území města a v jeho bezprostředním okolí během soboty 28. července 2012 cekem 99 mm srážek, z toho 66 mm během jedné hodiny. V místech s výskytem bouřek docházelo k výraznému povrchovému odtoku a lokálním zátopám. Na říčce Polečnici v Českém Krumlově byl navíc během sobotního večera, konkrétně mezi 20. a 22. hodinou, přechodně zaznamenán 1. stupeň povodňové aktivity. Hladiny ostatních toků nezaznamenaly výrazné zvýšení. Nejvíce škod způsobila voda stékající z Kletě.

Bouřka a přívalové deště zasáhly hlavně oblast mezi Českým Krumlovem, Kletí a Rájovem, kde bylo evidováno nejvíce škod. Voda poničila komunikace v městských částech Vyšný a v Tovární ulici, zaplavila například komunikaci Pod Kamenem a způsobila tak kolaps dopravy, protože auta zůstala stát jak na výjezdu, tak na příjezdu do města. Hasiči odčerpávali vodu z domů v Domoradicích a dalších částech města. V Domoradicích byly navíc zaplaveny i průmyslové budovy a nákupní zóny. Za použití těžké techniky musel být vyčištěn propustek na říčce Hučnici v Dobrkovicích.

Vzhledem ke stavebnímu řešení zástavby v lokalitě Vyšný nelze, bohužel, do budoucna tyto lokální záplavy při podobných bouřkách a přívalových deštích vyloučit.

Největší komplikací bylo zaplavení a podemletí komunikace u obce Rájov, kde musel být uzavřen most přes řeku Vltavu a doprava tak byla odkláněna po objízdných komunikacích. Jednotky IZS zde především zachraňovali osoby uvízlé v automobilech a snažili se zabránit větším škodám na domě u komunikace, u kterého byla poničena jeho garáž. Jeho plot společně s hradbou a částí místní komunikace se propadly do kráteru, který z kopce se řítící voda vymlela.

V obci Přísečná a na břehu řeky Vltavy pod obcí byli z kempů evakuováni lidé, kteří zde byli odříznuti obcí protékajícím rozvodněným potokem. Přímo na řece Vltavě se pak mnoho vodáků snažilo dojet v nepříznivém počasí do kempů a vyhledat přístřeší.

Výborně fungovala spolupráce Povodňové komise města Český Krumlov a povodňových komisí okolních zasažených obcí Holubov a Křemže se složkami IZS (Hasičský Záchranný Sbor Český Krumlov a Křemže, Jednotky dobrovolných hasičů všech zasažených obcí, Policie ČR). Komise s hasiči koordinovaly odstraňování popadaných stromů, organizovali čištění propustků pod místními komunikacemi, odčerpávání vody z domů a podobně.

Během sobotní události bylo také zaznamenáno, že občané využívali pro telefonickou žádost o pomoc nebo nahlášení škody převážně linku 112. Komise i jednotky IZS apelují na občany, aby ve vlastním zájmu na příště využívali přednostně linku 150. Jejich žádosti o pomoc a oznámení škod se tak dostanou přímo do pořadníku hasičského záchranného sboru.

Město Český Krumlov a profesionální hasiči v současné době usilovně pracují na odstraňování škod, jejichž přesné vyčíslení zatím nebylo stanoveno. Škody na zdraví a ztráty na lidských životech nebyly v souvislosti s touto událostí zaznamenány. Nadále je monitorována i předpověď počasí.