Aktuality > 2011

Výstava Krumlovský obrazový kodex se prodlužuje

Výstavu Krumlovský obrazový kodex budete moci navštívit i v roce 2012. Výstava se prodlužuje zatím až do konce dubna roku 2012.

Po dobu silných mrazů a tedy  nebezpečí promrzání budovy Mincovny s ohrožením rozvodů vodoinstalací v přízemí budovy je do 13.2. výstava uzavřena.

Aktuální informaci o otevření nebo prodloužení uzavření výstavy do klimaticky příhodnější doby najdete na oficiálních stránkách Státního hradu a zámku Český Krumlov (www.zamek-ceskykrumlov.eu/)

Od úterý 3. ledna 2012 můžete zavítat na výstavu s názvem "KRUMLOVSKÝ OBRAZOVÝ KODEX. Výjimečná středověká kniha z rožmberské rezidence". Výstava představí obrazový rukopis Liber depictus, takzvaný Krumlovský kodex (jeho faksimile), který byl vytvořen ve 14. století v minoritském klášteře v Českém Krumlově. Výstava je umístěna v Mincovně na II. zámeckém nádvoří.

Liber depictus aneb Krumlovský obrazový kodex je významným dokladem středověké knižní „kresby" poloviny 14. století. Vznikl pravděpodobně na zakázku rodu Rožmberků a roku 1782 se dostal od krumlovských jezuitů do Vídně. V současné době se nachází v depozitáři Rakouské národní knihovny. Rukopisu dominuje obraz nad slovem, které popisuje jednotlivé perokresby. Kodex je velmi členitý - obsahuje Bibli chudých (Biblia pauperum), dvě biblická podobenství a ilustrace legend 21 světců. Z legend představí i legendy o sv. Václavu, jeho babičce sv. Ludmile a sv. Prokopu. Na perokresbě se podíleli zřejmě tři kreslíři.

Liber depictus však svědčí i o tom, jak se v Českém Krumlově, sídle tehdy nejmocnějšího českého šlechtického rodu Rožmberků, prosazovaly snahy konkurovat královskému a císařskému sídlu Praze. Bylo to nejenom zasvěcení českokrumlovského kostela sv. Vítu (tak jako v Praze) a paraliturgické ceremonie s ním spojené, ale byla to také podpora umění (příkladem může být mj. Liber depictus) a vzdělání (latinská škola a tzv. kaplanská knihovna). V tom hrají roli právě sv. Václav a sv. Ludmila zahajující v Krumlovském obrazovém kodexu řadu legend po biblickém počátku.  

Výstava je otevřena od 3. ledna do 30. dubna 2012 denně mimo pondělí od 10 do 15 hodin. Je vhodná i pro základní a střední školy. Vstupné na výstavu je zdarma.

Více informací v tiskové zprávě zde.