B2B > Management CR > Aktuality

Rozvoj a zvýšení kvality služeb cestovního ruchu destinace Český Krumlov v roce 2009

 

Aktivity v rámci projektu Rozvoj a zvýšení kvality služeb cestovního ruchu destinace Český Krumlov (CZ.1.14/3.3.00/02.00351) z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v roce 2009 navázali na aktivity z předchozího roku. Vedle vytvoření Katalogu turistické nabídky destinace Český Krumlov a zprovoznění informačního kiosku probíhají přípravné práce na nových propagačních materiálech, reklamní a mediální kampani a přípravy na rozšíření služeb Oficiálního informačního systému Český Krumlov (OIS).

Propagační materiály

V rámci ediční řady je připravován nový koncept materiálů Kulturní tipy (Highlights 2010/2011), Nabídky aktivit pro volný čas (Plán města a zajímavostí) a zcela nový materiál Vítejte v Českém Krumlově. V rámci nového konceptu doznaly změny nejen texty jednotlivých materiálů, ale i grafické zpracování. Kulturní tipy 2010/2011 nabízejí aktualizované termíny kulturních akcí. Cílem tohoto materiálu je informovat návštěvníky, cestovní kanceláře a multiplikátory CR s předstihem o akcích, které se ve městě a jeho okolí konají, a motivovat tak návštěvníky k opakovanému a prodlouženému pobytu.
Aktualizovaný materiál Nabídky aktivit pro volný čas přináší návštěvník města praktické informace o turistických atraktivitách a možnostech trávení volného času. U jednotlivých nabídek jsou uvedena kontaktní telefonní čísla a lokace nabídek jsou vyznačeny na mapě.
Do roku 2010 byla posunuta realizace propagačních materiálů Vítejte v Českém Krumlově a Umění a zážitky. Pro oba materiály bude zpracován nový koncept a grafika.

Reklamní a mediální kampaň

V rámci projektu bude realizována reklamní kampaň, která proběhne v prostorách metra v Praze. Vzhledem k aktuální celosvětové situaci v oblasti CR byla kampaň přesunuta na období jara roku 2010, tak aby podpořila stávající nabídku v sezóně. Souběžně s ní proběhne mediální kampaň, u které došlo v návaznosti na aktuální trendy ke změně ve smyslu mediálního nosiče. Klasická inzerce v tisku bude nahrazena inzercí vkládanou (infobrožura). Jelikož se snažíme oslovit hlavně domácí trh, zvolili jsme pro kampaň česká tisková média.

Oficiální informační systém Český Krumlov

Rozšíření servisu pro návštěvníky a odbornou veřejnost zahrnuje projekt i v rámci internetové prezentace. Během roku probíhaly přípravy na vytvoření základních stránek nejdůležitějších informací o destinaci v dalších jazycích, přípravy na zdokonalení, sjednocení a integraci objednávkových a rezervačních systémů (analýza stávajících používaných systémů a průzkum existujících možností řešení) a přípravy Katalogu turistických tras.

 

Logo ROP