Občan > Aktuality > 2012

Dodávky teplé vody z plynové kotelny ve Vyšném byly dočasně omezeny

aktualizováno 06.09.2012

Město Český Krumlov obdrželo od společnosti CARTHAMUS a. s., vlastíka a provozovatele Energobloku, informaci o dočasném omezení dodávek teplé vody z plynové kotelny ve Vyšném:

Sdělení o mimořádné odstávce v dodávkách teplé vody

Společnost CARTHAMUS a. s., vlastník a provozovatel Energobloku, s politováním oznamuje, že je z důvodu přívalových dešťů ze dne 28. července 2012, nucen provést mimořádnou odstávku Energobloku.

V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce Energobloku, která až do 28. července 2012 postupovala podle plánu a bez výrazného zpoždění prací. Záplavy, které byly důsledkem zmíněných přívalových dešťů, však způsobily výrazné škody na majetku, a to jak na stávajícím provozu, tak zejména na nových technologiích a rozpracovanosti stavebních prací, které jsou součástí rekonstrukce. Škody byly tak výrazné hlavně proto, že technologie byly v daný okamžik „otevřené". Zároveň chceme zdůraznit, že se v budoucnu podobný stav zopakovat nemůže, protože se rekonstrukce takového rozsahu, kdy došlo k otevření budovy kotelny, do budoucna neplánuje.

Společnost CARTHAMUS a. s., utrpěla velmi výrazné škody také na plynové kotelně, která je situovaná mimo hlavní areál, na adrese Vyšný 116. V uvedené lokalitě spadlo ve zmíněný den 100mm srážek za hodinu, v důsledku kterých se na střeše plynové kotelny nahromadilo nadměrné množství krup a vody. Pod obrovskou váhou vody, kterou odtokové kanály kapacitně nestačily odvést do kanalizace, se objekt staticky narušil v důsledku poklesu střechy o několik desítek cm. Střecha se zároveň opřela o kondenzátní potrubí, které narušila, a dostala se na nebezpečnou vzdálenost od plynového potrubí.

V současné době je město Český Krumlov zásobeno teplou vodou právě z této plynové kotelny, která byla dočasně zprovozněna kvůli zmiňované rekonstrukci Energobloku. Dle vyjádření přizvaného certifikovaného statika je střecha budovy plynové kotelny v havarijním stavu a z důvodu jejího možného zřícení a potencionální exploze plynu další provoz plynové kotelny nedoporučuje.

Společnost CARTHAMUS a. s., se na základě tohoto posudku rozhodla plynovou kotelnu odstavit a po dobu rekonstrukčních prací, nejdéle do 30. září 2012, provést mimořádnou odstávku v dodávce teplé vody. Společnost CARTHAMUS a. s. zároveň vynaloží veškeré úsilí s použitím jak technických, tak i lidských kapacit na zkrácení tohoto termínu na co nejkratší možnou dobu.

V současné době jsou dodávky teplé vody během dne rozděleny do dvou pásem a prováděny v následujícím režimu:

1. pásmo   04:00 - 08:00 hodin

2. pásmo   16:00 - 20:00 hodin

Společnost CARTHAMUS a. s. se snaží technologickými úpravami rovnoměrně podělit teplou vodou všechny odběratele a hlavně ty na sídlišti Mír, kteří jsou od plynové kotelny nejvzdálenější. Tento režim by měl být ukončen co nejdříve zahájením dodávek teplé vody z teplárny v Domoradicích. Pokud půjde vše podle plánu a nevyskytnou-li se při odstraňování škod nějaké nečekané překážky, měla by společnost podle posledních informací obnovit dodávky teplé vody v plném rozsahu zhruba 15. září 2012.