Aktuality > 2013

Dny otevřených ateliérů 2013

Výzva pro umělce

Dny otevřených ateliérů, plakát Tímto vyzýváme k účasti umělce, kteří mají zájem v rámci Dnů otevřených ateliérů pozvat veřejnost do svého ateliéru či dílny, předvést techniku své tvorby, prezentovat ji a promluvit s návštěvníky o svém díle. Nabízí se příležitost navázat nové kontakty s milovníky umění, seznámit veřejnost se svou tvorbou pro jednou trochu jinak, než na výstavě.

Dny otevřených ateliérů proběhnou na Jižní Moravě 28.-29.9.2013, na Vysočině 5.-6.10.2013, v Dolním Rakousku 19.-20.10.2013 a 12 - 13. 10. 2013 v Jižních Čechách, tentokrát ve společném termínu s Horním Rakouskem. Hornorakouští umělci dali dokonce možnost umělcům z Jižních Čech vystavovat ve vybraných výlohách města Freistadt. Tento projekt je zbrusu nový a doufáme, že najde i pozitivní ohlasy mezi obdivovateli umění Hor. Rak.. Podle přihlášených zájemců uspořádáme komentované prohlídky do vybraných regionů, kde se pořádají DOA.

Co to jsou Dny otevřených ateliérů?

Dny otevřených ateliérů jsou celoregionální aktivitou v rámci udržitelnosti projektu Kulturní most a aktivitou projektu PORTA CULTURAE, v němž jsou Ateliéry rozšířené do kraje Vysočina a do Jihomoravského kraje. Výtvarníci a umělečtí řemeslníci zpřístupní svá tvůrčí zázemí a nabídnou své práce, ale i sebe k trochu lidštějšímu setkání. Výtvarníky nijak nevybíráme, oslovujeme všechny umělce působící na území jižních Čech, účastní se amatéři i uznávaní profesionálové a výběr necháváme na divácích, ať si každý najde, co se mu líbí.

Kontaktujeme architekty, řemeslníky, divadelníky, kteří mají zájem pozvat veřejnost do svého ateliéru a představit svou práci přímo v prostředí své tvůrčí laboratoře. Současně bude probíhat také doprovodný program v galeriích a výstavních prostorech kaváren muzeí a tvrzí, kde budou přítomni také i vystavující autoři.

Vznik této Otevřených ateliérů iniciovala dolnorakouská Kulturvernetzung, která má na tomto poli větší zkušenost.

Co je to Kulturní most a jaké má cíle?

Projekt Kulturní most sleduje několik cílů. Jde nám o podrobné zmapování jihočeského uměleckého a kulturního života, připravujeme velkou internetovou databázi a kulturní (www.kulturni-most.cz). Informace jsou k dispozici veřejně lidem z kultury, turistům a návštěvníkům, jihočeským občanům včetně mládeže, které chceme přiblížit kulturní podhoubí také proto, aby se nemuseli stěhovat z jižních Čech do center, kde se „něco děje" atd. Kromě databáze a dlouhodobého kulturního kalendáře organizujeme několik jihočesko-dolnorakouských kulturních akcí, jednou z nich jsou právě Dny otevřených ateliérů. Dále podporujeme a napomáháme všem kulturním subjektům, které podobné příhraniční projekty pořádají a které usilují o česko-rakouský umělecký a kulturní dialog.

Pozvánka na Den otevřených ateliérů, 2013

Jak se přihlásit na Dny otevřených ateliérů?

Na Dny otevřených ateliérů se můžete přihlásit vyplněním on-line přihlášky
(http://dnyotevrenychatelieru.kulturni-most.cz/prihlaste-se/)

Ke stažení : Informační brožůra k akci Dny otevřených ateliérů 2013

TISKOVÁ ZPRÁVA

V rámci udržitelnosti projektu Kulturní most se ve dnech 20. a 21. října 2012 konal v sedmi okresech Jihočeského kraje již 5. ročník Dnů otevřených ateliérů. Ve srovnání s minulým rokem se akce zúčastnilo o 17 ateliérů více, v konečném počtu tedy otevřelo své brány 105 ateliérů.

Největší účast měly zpravidla ty ateliéry, kde si návštěvníci mohli sami něco vyrobit nebo vyzkoušet, např. si vyrobit hrnek na hrnčířském kruhu, nebo měly ke své umělecké tvorbě doprovodný program ve formě rozličných ochutnávek. Například Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie lákal zájemce na pohádku, výtvarnou dílnu a komentovanou prohlídku výstavy barokního umění.

V okrese České Budějovice bylo otevřeno celkem 48 ateliérů a navštívilo je na 1 000 návštěvníků, v Českém Krumlově pak 9 ateliérů s návštěností 100 návštěvníků, v Jindřichově Hradci mělo otevřeno 11 ateliérů, kterých se účastnilo 500 zájemců, v Písku navštívilo 15 ateliérů 130 osob, ve Strakonicích otevřelo své dveře 10 ateliérů s návštěvou 150 účastníků, Tábor se může pochlubit návštěvností 380 zájemců v 11 ateliérech a v neposlední řadě pak v Prachaticích navštívilo 6 ateliérů 50 účastníků. Samotní umělci hodnotili celou akci za kladnou s přímým přínosem pro jejich činnost a u některých se zvýšil i počet návštěv oproti minulému roku o polovinu.

Tato akce byla rozšířena a je kooperována v rámci projektu Porta Culturae v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina.

Komentáře od umělců:

Dalibor Říhánek, Písek: „Za oba dny jsem měl návštěvnost 89 lidí, byli to nejen místní, ale i z Moravy, Jindřichova Hradce, Č. Budějovic, Vodňanští, Bechyňští, Táborští i Pražáci. Celkové hodnocení velmi pozitivní."

Jan Voběrek, Č. Budějovice: „Ještě jednou děkuji za organizaci Dne otevřených atelierů a možnost zúčastnit se. Byl jsem přítomen oba dva dny ve svém ateliéru. Pro jistotu jsem nabídl několika známým možnost vyfotografovat se zdarma u mě v ateliéru. To pro případ, že by vše proběhlo jako v loni a lidé nepřišli. Letos to ale bylo jiné, mimo mých přátel přišlo poměrně dost lidí. Zpočátku jsem se snažil všechny vyfotit, alespoň dokumentárně. V některých okamžicích však přišlo naráz tolik lidí, že jsem to nestihl. Lidé, kteří přišli, byli fajn a jejich návštěvu chápu pozitivně."

Miroslav Konrád, Č. Budějovice: „Otevřený ateliér doslova a dopísmene. V sobotu u mne bylo 25 návštěvníků a v neděli asi 73 skutečných zájemců o výtvarné umění. Škoda, že nebyl čas si více popovídat, ale odpovídal jsem na otázky vlastně celý den a oběd jsem si dával s návštěvníky, prostě domácí atmosféra. Naštěstí jsem měl připravené pohoštění v dostatečné míře. Tedy i pro nás. Oba dny jsme končili v 21 h. Bylo to příjemné setkání. Mám radost, že se lidé vrací a nachází jak nové obrazy, tak starší tvorbu, která je velice překvapila."