Občan > Aktuality > 2017

Vyhlášení veřejné zakázky na geodetické zaměření Prelatury

aktualizováno 26. 6. 2017

Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi pod názvem Prelatura, Horní 155, Český Krumlov - geodetické zaměření budovy, zaměření stávajícího stavu objektu a vyhotovení současného stavu objektu.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 12. 7. 2017 do 10.00 hodin.

V případě zájmu o účast v zadávacím řízení naleznete všechny potřebné informace k veřejné zakázce na adrese https://zakazky.ckrumlov.cz

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Benešová Jolana OI administrativní pracovnice Kaplická 439 218 380 766 701