Občan > Aktuality > 2017

Vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce příjezdové cesty k ČSK Vyšný

aktualizováno 27. 4. 2017

Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi pod názvem Příjezdová cesta k ČSK Vyšný, Český Krumlov.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 16. 5. 2017 do 9.00 hodin.

V případě zájmu o účast v zadávacím řízení naleznete všechny potřebné informace k veřejné zakázce na adrese https://zakazky.ckrumlov.cz

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Benešová Jolana OI administrativní pracovnice Kaplická 439 218 380 766 701