Občan > Aktuality > 2017

Uzavírka chodníku mezi ulicemi Pod Kaštany a 5. května

27. 3. 2017

Z důvodu havarijního stavu opěrné zdi na pozemku č.p. 1095/2 u spojovacího chodníku mezi ulicemi Pod Kaštany a 5. května (nad Státním pozemkovým úřadem), kde již došlo k podezření z možného ohrožení zdraví a bezpečnosti jak osob, tak přilehlého objektu, byly dne 20. března 2017 zahájeny práce nutné k nápravě tohoto stavu - demolice havarijní zdi a vybudování nové. Tyto práce si vyžádaly úplnou uzavírku chodníku - hrozí sesunutí zemního tělesa chodníku do doby vybudování nové opěrné zdi. Práce potrvají přibližně do konce dubna.

Fotogalerie

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pešek Petr, Ing OI vedoucí odboru Kaplická 439 224 380 766 700