Občan > Aktuality > 2010

Program jednání rady města

aktualizováno 29.12.2010

Program neveřejného jednání

1. Projekty na rok 2011 - příprava žádostí o dotace - materiál z jednání RM 20.12.2010 s sebou

2. Oranžové hřiště - Dětské hřiště Nové Spolí, Český Krumlov - podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ

3. Projekt Studie pro parter historického centra města Český Krumlov - podání žádosti o grant z Nadace české architektury

4. Management plán pro historické centrum města Český Krumlov - 3. fáze - podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva kultury - Podpora pro památky UNESCO

5. Pravidla pro povolování vjezdu do pěší zóny

6. Odměňování členů orgánů města

7. Zvýšení osobního příplatku zástupkyně ředitele Základní školy Český Krumlov, Za Nádražím 222 a ředitelky Mateřské školy, T. G. Masaryka 199, Český Krumlov

8. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb Vodafone

9. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

10. Dodatek č.1 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek

11. Výpůjčka (podnájem) ambitů v klášteře - výroční výstava ZUŠ 2011

12. Výpůjčka (podnájem) prostor v klášteře - výstava maturitních prací SUPŠ sv. Anežky 2011

13. Urbinská 181 - nebytové prostory (květinářství)

14. Pronájem nebytových prostor - stánek Špičák 

15. Horní Brána 586 - pronájem nebytového prostoru (bývalá svačinka)

16. Prodej pozemku v k. ú. Slavkov

17. Urbinská 185 - nebytové prostory bývalé drogerie

18. Slavnostní osvětlení zámku

19. Žádost vlastníků pozemků o finanční vypořádání - studny a hloubkový vrt pozemky Slupenec

Související odkazy