Občan > Aktuality > 2010

Program jednání Rady města Český Krumlov 29. listopadu 2010

aktualizováno 25.11.2010

Program neveřejného jednání

1. Kolektor - kalkulace výše úhrady pro rok 2011 - na 14,15 h. přizváni zástupci spol. ČEVAK, a.s.
2. Kolektor - dodatek č. 1 ke smlouvě s E.ON Distribuce, a.s. - EE
3. Smlouva o nájmu kamerového systému
4. Bezplatný výlep plakátů - Psí vánoce
5. Rozpočet města pro rok 2011
6. Realizace záměru "zimní stadion" na 15,15 h. přizváni zástupci PRO-SPORT o.p.s., ČKRF s.r.o.
7. Projekt revitalizace autobusové nádraží - přizváni zástupci ČKRF s.r.o.
8. Platový výměr zástupkyně ředitele Základní školy Český Krumlov, Za Nádražím 222
9. Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011
10. Změna č. 2 ÚPO města Český Krumlov - návrh zadání
11. Změna č. 8 ÚPO města Český Krumlov - návrh zadání
12. Nájemní smlouva s Lesy ČR, pozemek u rybníka Sebevrah
13. Žádost o prodej pozemku - Kub
14. Žádost o prodej pozemku - MEXUM, s.r.o.
15. Prodej pozemku v k. ú. Slavkov
16. Budova Horní Brána 586 (autobusové nádraží) - informační značení
17. Městský hřbitov - ceník nájemného a služeb spojených s nájmem hrobového místa - od 1.1.2011
18. Urbinská 181 - nebytové prostory (květinářství)
19. Žádost o prodej bytu Urbinská č.p. 183
20. Přechod nájmu bytu
21. Bytová náhrada 
22. Ukončení pronájmu části p. p. č. 324/19 v k.ú. Český Krumlov se spol. s r.o. HEXADOM dohodou 
23. Pronájem části p. p. č. 1696/1 v k.ú. Spolí-Nové Spolí - předzahrádka k přízemnímu bytu u čp.120 Nové Spolí
24. E.ON Distribuce a.s. - výměna STL plynovodu Latrán - výjimka pro zpoplatnění věcného břemene
25. Věcné břemeno příjezdu na parkovací plochu u hotelu Vltava ve prospěch SYMA spol. s r.o. - sjezd z komunikace 
26. Žádost společnosti HECI-1 G s.r.o. o souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru stavby do pozemku města

Související odkazy