Občan > Aktuality > 2010

Jednání zastupitelstva

ktualizováno 22.11.2010

 

Přijďte na veřejné jednání Zastupitelstva města Český Krumlov.

TERMÍN: 25. listopadu 2010

HODINA: 16:00

MÍSTO: zasedací místnost Městského úřadu, Kaplická ul. č. 439, III. patro, Český Krumlov

Program jednání

 1. Zahájení - úvodní volby, program

 2. Projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 

 3. IOP - schválení darovací smlouvy na převod nemovitostí

 4. Změna č.7 ÚPO města Český Krumlov  v lokalitě Domoradice - plocha mezi supermarketem LIDL a sídlištěm Mír v k.ú.  Přísečná - Domoradice 

 5. Výbory zastupitelstva města

 6. Dotazy podle § 10 Jednacího řádu ZM

 7. Různé

Související odkazy