Občan > Aktuality > 2010

Dnes zbývá 21 dní pro bezplatnou výměnu řidičského průkazů

aktualizováno 04.11.2010

Podle zákona o silničním provozu mají majitelé některých řidičských průkazů povinnost vyměnit si řidičské průkazy do konce letošního roku. Aby žadatelé stihli vyměnit svůj řidičský průkaz vyměnit včas bezplatně, musí zažádat do 3. prosince, úřad má totiž na vystavení nového průkazu 20 dní. Řidiči mají rovněž možnost nechat si vystavit řidičský průkaz zrychleně do 5 pracovních dní, pak ale zaplatí správní poplatek 500 Kč. Povinná výměna se týká řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Od roku 2011 nebudou tyto doklady platné a jejich držitel nebude oprávněn k řízení motorových vozidel. Pokud by taková osoba i nadále řídila bez platného průkazu, dopustila by se přestupku, za nějž by bylo možné uložit pokutu od 1500 Kč do 2500 Kč.  

Ke konci měsíce října zbývalo na Městském úřadě Český Krumlov vyměnit 1 941 řidičských průkazů. Aby bylo možné výměnu všech průkazů stihnout do konce roku 2010, musel by úřad vyměnit průměrně 971 průkazů měsíčně, respektive 45 průkazů každý pracovní den. Pokud bychom počítali s dvacetidenní dobou, kterou mají úřady na zpracování nového průkazu, pak k 1. 11. zbývá pouze 24 pracovních dní na podání žádosti o nový řidičský průkaz. Pokud by měly být vyměněny všechny doklady včas, úředníci v Českém Krumlově by museli každý den vyřídit 80 žádostí.

Čísla této statistiky se budou s postupujícím časem rapidně zvyšovat, protože řada řidičů nechává výměnu dokladu na poslední chvíli. Pokud si řidiči nevymění svůj průkaz včas, ke konci roku mohou na úřadě očekávat nepříjemné fronty.

Výměnu řidičských průkazů provádí městské úřady nebo magistráty, příslušné podle místa trvalého pobytu na území České republiky. Pro Českokrumlovsko je spádovou oblastí Městský úřad Český Krumlov sídlící v Kaplické ulici 439, konkrétně pracoviště Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně-správních agend - řidičské průkazy. Podrobné informace k povinné výměně řidičských průkazů jsou k dispozici také na www.vymentesiridicak.cz.

V další vlně budou vyměňovány doklady vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. Zde je lhůta pro vyřízení povinné výměny do konce roku 2013.

Porovnání situace v České republice (v 43. týdnu)

Místo

Počet nevyměněných řidičských průkazů

Měsíčně / denně musí vyměnit

Kolik žádostí musí denně přijmout, aby je stihli zpracovat? (Podání žádosti do 3. 12.)

Český Krumlov

1 941

971 / 45

80

České Budějovice

8 620

4310 / 200

359

Česká republika

520 882

260 441 / 12 113

21 703

 

Žádost o nový doklad

Pro zpracování žádosti o vydání nového řidičského průkazu je třeba předložit vyplněný formulář (k dispozici na úřadě), platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a stávají řidičský průkaz. Nový řidičský průkaz bude zdarma vydán do dvaceti dnů od podání žádosti. V případě zrychleného řízení může být průkaz vydán za úplatu 500 Kč, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů.

Vzhledem k značnému objemu řidičských průkazů, určených k výměně, je smyslem této informace dosažení stavu rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a odstranění stresujících situací vyvolaných velkým náporem zájemců o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůt výměn jednotlivých typů řidičských průkazů. Tohoto stavu není možné dosáhnout bez aktivní spoluúčasti držitelů řidičských průkazů.

Z tohoto důvodu se všechny příslušné úřady obrací na držitele platných řidičských průkazů, které byly vydány před 1. květnem 2004, aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci termínovaného období při výměně řidičského průkazu. Ministerstvo dopravy doporučuje neodkládat výměny řidičských průkazů a dostavit se na příslušné úřady v dostatečném předstihu.

Úřední hodiny na registru řidičských průkazů

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická ul. 439 - registr vozidel, řidičské průkazy

Pondělí     07.30-11.00     12.00-17.00
Úterý        07.30-11.00
Středa      07.30-11.00     12.00-17.00
Čtvrtek   
Pátek        07.30-12.00

UPOZORNĚNÍ: Poslední podání na registru vozidel a řidičských průkazů je přijímáno ke zpracování 30 minut před ukončením pracovní doby

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Petroušková Vendula ODSH referent - řidičské průkazy Kaplická 439 018 (hala) 380 766 516
Prayerová Stanislava ODSH referent - řidičské průkazy Kaplická 439 018 (hala) 380 766 514
Rózsárová Michaela ODSH referent - řidičské průkazy Kaplická 439 018 (hala) 380 766 512