Občan > Aktuality > 2010

Příběh města Český Krumlov - výstava v Regionálním muzeu

aktualizováno 29.09.2010

Dne 23. září byla slavnostně otevřena první část výstavy Příběh města Český Krumlov v Regionálním muzeu. První část zahrnuje období od roku 1309 do roku 1945. Výstava potrvá do 31. 12. 2011.

Otvírací doba: úterý - neděle 9.00 - 12.00 / 12.30 - 17.00

Vstupné: základní 50 Kč, snížené 25 Kč, rodinné 100Kč

Pořadatelé výstavy:

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Státní oblastní archiv Třeboň - oddělení Český Krumlov

Státní okresní archiv Český Krumlov

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

město Český Krumlov

Výstava „Příběh města Český Krumlov" navazuje na rozsáhlý kulturní projekt, uspořádaný v roce 2009 u příležitosti 700. výročí vydání listiny, v níž je, vedle tehdy již existujícího hradu, poprvé písemně zmíněno i město Český Krumlov.

„In nostra civitate  Crumnaw - v našem městě Krumlově". Těmito sebevědomými slovy uvádí pergamenová listina, k níž 2. srpna roku 1309 připojil svoji pečeť Jindřich z Rožmberka, místo, které se po dlouhá staletí vyvíjelo a i odpovídajícím způsobem vzkvétalo pod zdmi rezidenčního hradu a zámku přední  zemské šlechty - pánů z Krumlova, Rožmberků, Eggenberků a Schwarzenberků. Přestože to není v pravém slova smyslu listina zakládací, a mnohé bezesporu překvapí i její malá velikost či kancelářsky strohá výpravnost, stojí tento vzácný dokument na samém počátku úchvatného příběhu, který napsali, zažili a prožili obyvatelé Českého Krumlova, a to jak v dobách jeho největší slávy, největšího lesku a rozkvětu, tak i v časech konfliktů, stagnace a úpadku.

Výrazem těch nejvyšších hospodářských, řemeslných a obchodních ambicí krumlovských měšťanů, jejichž práva a privilegia často vydávali a potvrzovali králové nebo císaři, byla nejen dlouhodobě dobře organizovaná a promyšlená městská správa, ale také staletá potřeba zajištění vysoké úrovně  všech forem a oblastí komunálního života - živnostenských a obchodních služeb, dopravy, školství, péče o zdraví, kultury a bohatého duchovního zázemí zdejších obyvatel. Další zásadní témata výstavy se věnují proměnám města, jeho celkového územního katastru, městských částí i jednotlivých domů. Z jednotlivých expozičních celků je patrné i dlouholeté přirozené soužití  německého, českého a židovského etnika v Českém Krumlově.  Obraz dějin města ve 20. století  představí dramatické události dvou světových válek, odsunu německého obyvatelstva, éru socialismu se železnou oponou na dohled i zásadní proměnu, kterou Český Krumlov zaznamenal od politických změn v roce 1989 a od přijetí na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO  až do současnosti.

Ojedinělým příspěvkem či „výstavou ve výstavě" je premiérové představení velice rozmanitých a zajímavých nálezů, učiněných při úpravách břehů a říčního koryta Vltavy - počínaje nejstarší antickou mincí nalezenou na Českokrumlovsku, přes středověké kovové fragmenty a keramiku, hmotné atributy všedního života v dobách  mírových i válečných, až po kuriózní předměty, odepsané vodáky při sjíždění krumlovských jezů.

Pro výstavu „Příběh města Český Krumlov", která je svým rozsahem i obsahem za dobu existence Regionálního muzea v Českém Krumlově dosud svého druhu jeho největším projektem, bylo zapůjčeno přes 80 mimořádně cenných originálních listin a archivních dokumentů ze Státního okresního archivu v Českém Krumlově a Státního oblastního archivu v Třeboni - pracoviště Český Krumlov, z vlastních fondů a ze zápůjček představuje muzeum stovky fotografií a desítky trojrozměrných předmětů od archeologických vykopávek, přes doklady hmotné kultury, až po uměleckořemeslné a umělecké sbírky. První část výstavy, dokumentující období od nejstarší historie města do roku 1945, bude veřejnosti zpřístupněna od 23. září 2010, otevření druhé části, která podá svědectví o vývoji Českého Krumlova od konce 2. světové války až do současnosti, proběhne 20. ledna 2011. Výstava, v jejímž rámci jsou plánovány obměny, doplňující akcenty, tematické přednášky i audiovizuální projekce, potrvá do 31. prosince 2011.