Občan > Aktuality > 2010

Informace pro podnikatele

aktualizováno 31.08.2010 

Dne 1. 7. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. Tento zákon kromě jiného zavádí identifikační číslo provozovny (IČP) a upravuje jeho přidělování a používání. V souvislosti s tím započal živnostenský úřad s přidělováním IČP všem provozovnám nově zapisovaným do Registru živnostenského podnikání (RŽP) a rovněž všem více než třem tisícům aktivních provozoven zapsaných do RŽP před 1. 7. 2010. Písemnou informaci o přiděleném IČP obdrží podnikatelé na dodejku prostřednictvím České pošty, st.p., nebo do své datové schránky. IČP je povinnou součástí označení provozovny.