Občan > Aktuality > 2010

Zářijové jednání zastupitelstva města

aktualizováno 20.09.2010

Vážení občané, přijměte pozvání na veřejné jednání Zastupitelstva města Český Krumlov.

Termín: 23. září 2010, 16:00 hodin

Místo: Zasedací místnost Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro

Program jednání

1. Zahájení - úvodní volby, program

2. Zpráva o plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2009

3. Rozpočtová opatření č. 88 - 93

4. Realizace záměru"Zimní stadión"

5. Sanace skalního masivu nad komunikací I/39

6. IOP - informace o stavu projektu

7. IOP - schválení darovací smlouvy na převod nemovitostí

8. Obecně závazná vyhláška" Požární řád města Český Krumlov"

9. Program regenerace městské památkové rezervace  Český Krumlov 2011 - 2017 a  Program regenerace městské památkové zóny  Český Krumlov Plešivec 2011 - 2017

10. Neinvestiční příspěvky pro Centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením ARPIDA v Českých Budějovicích a Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích

11. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města - programu podpory sociálních služeb - Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje - pracovišti Český Krumlov, IČ: 26594463, na úhradu nájemného nebytových prostor v roce 2010

12. Prodej souboru nemovitostí v areálu bývalého grafitového dolu na Chvalšinské

13. Prodej budovy Latrán č.p. 252

14. Prodej budovy  Nové Spolí č.p. 142

15. Žádost o prodej pozemku - Kub

16. Prodej pozemků Domoradice - Rent Group s.r.o.

17. Komunikace Průmyslová

18. Prodej p. p. č. 324/19 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 335 - 338 Nové Domovy

19. Prodej části p. p. č. 562/6 v k.ú. Č.Krumlov - Ing. Tomáš Dolanský

20. Prodej části p. p. č. 789/1 v k.ú. Č.Krumlov - JUDr. Marko

21. Prodej pozemku p. p. č. 1063/41 v k.ú. Č.Krumlov - nájezd k RD v ul. Konvalinková - manž. Bohdalovi

22. Prodej části p. p. č. 434/5 v k.ú. Č.Krumlov - Wízner

23. Prodej  části p.p.č.1302 v k .ú. Č.Krumlov  - manž.Pechovi

24. Ukončení činnosti výborů zastupitelstva města 

25. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM 

26. Různé

Související odkazy