Občan > Aktuality > 2010

Dny otevřených ateliérů 2010 - Výzva umělcům

aktualizováno 23.07.2010

Kulturní most - Blahutová Barbora České Budějovice (15. 7. 2010) - Stejně jako v roce 2009 se bude na podzim letošního roku v celém Jihočeském kraji konat slavnost výtvarného umění nazvaná Dny otevřených ateliérů. Jak ale takováto událost vzniká? V průběhu celého roku rozšiřuje pořadatel akce Kulturní most databázi výtvarníků a galerií mapováním kulturních subjektů působících v rámci Jihočeského kraje. Jelikož databáze umělců není nikdy úplná, chceme nyní dohledat umělce prostřednictvím médií a široké veřejnosti, a odkrýt taki méně známé představitele výtvarné scény v regionu. Dnů otevřených ateliérů se mohou zúčastnit také výtvarníci chalupáři, tedy například pražští autoři působící dočasně v jižních Čechách nebo také slavní jihočeští rodáci. Navrhovat umělce k zapojení do Dnů otevřených ateliérů může kdokoliv na emailu info@kulturni-most.cz nebo telefonu 777 212 618.

V roce 2009 se celé akce zúčastnilo celkem 148 výtvarných subjektů. Kulturní most usiluje pro letošní rok o ještě větší účast umělců zaštítěných společnou propagací. Právě společná propagace může motivovat jednotlivé výtvarníky, aby se akce účastnili. Koordinátorka projektu Radka Doležalová láká umělce k účasti: „Vyzýváme k účasti umělce, kteří mají zájem pozvat veřejnost do svého ateliéru či dílny, předvést techniku své tvorby, prezentovat ji a promluvit s návštěvníky o svém díle". Josef Korda, koordinátor projektu, dodává: „Nabízí se příležitost navázat nové kontakty s milovníky umění, seznámit veřejnost se svou tvorbou jinak než na klasické výstavě." Umělci a galerie se mohou k účasti přihlásit do 31. srpna 2010 vyplněním přihlášky na internetové adrese www.kulturnimost.cz/dnyotevrenychatelieru, emailem na info@kulturni-most.cz, případně telefonicky na čísle 777212 618.

Dny otevřených ateliérů se budou konat o víkendu 23. - 24. října. 2010. Kulturní most je neinvestiční projekt, který byl vybrán v rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013" a je spolufinancován Evropským fondem proregionální rozvoj (ERDF). Jihočeský kraj je leaderem a hlavním koordinátorem projektu a současně zajišťuje předfinancování a spolufinancování. Hlavním partnerem na české straně je obecně prospěšná společnost Bazilika a na straně rakouské Kulturvernetzung NÖ. Paralelně se Dny otevřených ateliérů budou konat v říjnu 2010 v Dolním Rakousku, kde již mají několikaletou tradici a staly se inspirací pro českou stranu.