Občan > Aktuality > 2010

Mapka - pronájem nebytového prostoru na náměstí Oznámení o výběrovém řízení

aktualizováno 10.08.2010

Město Český Krumlov na základě usnesení rady města  č. 364/16/2010 ze dne 2.8.2010 vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru o výměře 4 m2 v budově Vnitřní Město, nám. Svornosti 1 na st.p.č. 1 v k.ú. a obci Český Krumlov (vchod do nebytového prostoru v podloubí Radniční ul.), a to vč. dvou výloh umístěných na stěně budovy, sloužících jako vývěsní plocha pro nebytový prostor. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Kritéria výběrového řízení

  • podnikatelský záměr, předmět podnikání
  • výše nabízeného ročního nájemného bez DPH stím, že plátcům DPH bude knájemnému účtována DPH vzákonem stanovené výši

Další podmínky

  • uchazeč předloží výpis z OR, nebo živnostenské oprávnění a reference, plátci DPH dále předloží údaje o registraci plátcem DPH
  • uchazeč předloží prohlášení, že nemá vůči městu Český Krumlov žádné závazky po lhůtě splatnosti
  • nájemce bude mimo nájemné dále hradit náklady na spotřebu elektrické energie

Písemné nabídky v zalepené obálce zřetelně označené „Výběrové řízení - NP Radniční - nerozlepovat" zasílejte na adresu: Městský úřad, Odbor správy majetku a investic, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov, nebo odevzdejte v podatelně Městského úřadu v budově Kaplická 439, nejpozději do 15. 9. 2010 do 12:00 hodin.

Město Český Krumlov si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, případně výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Velíšková Ivana OSMI referent správy majetku Kaplická 439 216 380 766 604


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Dokumenty

Vyhlášení výběrového řízení - úřední deska - 11. srpna 2010