Občan > Aktuality > 2010

Akademie třetího věku v Českém Krumlově

aktualizováno 07.07.2010

V Českém Krumlově vyvrcholila na konci června akademie třetího věku. Celkem 16 studentů z řad českokrumlovských seniorů absolvvovalo řadu přednášek a teoretických kurzů a splnilo závěrečný test. Slavnostní předání diplomů proběhlo v Jízdárně Státního hradu a zámku Český Krumlov. 

Akademie třetího věku měla za cíl uceleně představit město Český Krumlov tak, jak jej není možné v běžném životě poznat. Mimo jiné usilovala o aktivní zapojení zúčastněných seniorů. V letošním roce se tato akce konala v Českém Krumlově poprvé.

Výuka v akademii třetího věku probíhala každou středu od 21. dubna 2010. První lekce byly vyučovány na městském úřadě v zasedací místnosti , kde byla prezentována teoretická část přednášek. V druhé polovině akademie si pak studenti teoretické informace ověřovali v praxi. Byly uspořádány prohlídky města s názornými ukázkami jednotlivých stavebních slohů, návštěva knihovny a přednáška o praktikách knihovnictví. Součástí akademie byla i beseda s péamětníky na téma historie Českého Krumlova před 2. světovou válkou. Další aktivity byly zaměřeny na archiv a archivnictví, kde přímo ve státním archivu probíhala část přednášky s prohlídkou archiválií. Další část cyklu byla prohlídka  fotoateliéru Seidel a fotografování studentů. (ia)