Občan > Aktuality > 2010

Dohled na nemovitosti

aktualizováno 31.05.2010

Městská policie Český Krumlov před prázdninami opět připomíná možnost využít služby dohledu nad nemovitostí. "Městská policie v rámci preventivní činnosti nabízí občanům, kteří vlastní nebo užívají rodinný dům, byt či jinou nemovitost ležící na katastru obce, možnost dohledu na tuto nemovitost v době, kdy ji během dovolené zanechají bez dozoru," vysvětlil preventista Městské policie Český Krumlov Pavel Pípal.

V případě, že zájemce o tuto službu požádá, budou hlídky Městské policie Český Krumlov při běžné kontrole města provádět namátkově vizuální kontrolu uvedeného objektu. "To znamená, že budou kontrolovat neporušenost oken, dveří a podobně podle domluvy. Pokud hlídka zjistí, že se v objektu děje něco podezřelého, ať už jde o únik vody či plynu, nebo zjistí, že je objekt narušen, informuje neprodleně kontaktní osobu, kterou žadatel uvedl v žádosti. Tak se nemůže stát, že váš dům či byt zůstane v případě narušení otevřený několik dní, než se vrátíte z dovolené, i škody v důsledku případné havárie nebudou tak velké," objasnil Pavel Pípal.

Služba dohledu na nemovitosti je poskytována bezplatně. Zájemci mohou kontaktovat kancelář Městské policie Český Krumlov, kde vyplní předepsaný formulář s údaji o objektu. Formulář bude žadateli po návratu z dovolené vrácen spolu se záznamem o provedených kontrolách. Formulář je zveřejněn rovněž na webových stránkách Městské policie na adrese http://www.mpckrumlov.cz/dohled-nad-domovem.html. "Protože je ale nutné dohodnout některé podrobnosti lišící se objekt od objektu, je nutné odevzdat jej vyplněný osobně," dodal preventista.

Rozšířená služba - napojení na pult centrální ochrany

Pro případné zájemce je připravena také možnost krátkodobého napojení jejich objektu na pult centrální ochrany. V hlídaném objektu budou rozmístěna pohybová čidla, která v případě, že do objektu někdo vnikne, okamžitě vyhlásí poplach na Městské policii a telefonicky dají zprávu majiteli a osobě nebo osobám, které v době nepřítomnosti pověří zastupováním. Poplatek za tuto nadstandardní službu činí 250 Kč za prvních pět dnů a 50 Kč za každý další den.

Na koho se obrátiit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Stálá služba MP stálá služba Městské policie nám. Svornosti 1 380 711 451
Stálá služba MP stálá služba Městské policie nám. Svornosti 1 380 766 308