Občan > Aktuality > 2010

Novinky v projektu Mapy pro občany

aktualizováno 24.05.2010

Mapový portál města Český Krumlov představuje novinky v projektu Mapa pro občany (obyvatele) města Český Krumlov. Projekt byl podle správce GIS Městského úřadu Český Krumlov Jana Lippla doplněn o nové funkce, byl zjednodušen a zpřehledněn. "Stávající objekty včetně jejich názvů byly upřesněny. Navíc byly přidány nové, jako jsou galerie, ateliéry či obchody se smíšeným zbožím. Všem prvkům občanské vybavenosti byly přiřazeny nové symboly (ikony), které zpřehledňují jejich zobrazení v mapě," dodal Jan Lippl. 

Modernější zobrazení

V projektech mapového portálu byla zmodernizována forma zobrazení map: "Jednotlivé vrstvy jsou nyní zobrazovány modernější technologií, která umožňuje hladší vykreslování linií, a tím tedy i lepší vizuální vnímaní mapy," upřesnil Lippl.

Informace o odpadovém hospodářství ve městě

V aktualizované verzi Map pro občany si návštěvníci webových stránek www.ckrumlov.cz/mapportal (v části Základní mapy / Mapa pro občany) mohou dozvědět například, kde najdou skládku komunálního odpadu, sběrný dvůr nebo jednotlivé separační kontejnery a odpadkové koše. "V tuto chvíli aktualizujeme mapové vrstvy košů a kontejnerů, které umožní nejenom zobrazení jejich umístění, ale i počet jednotlivých druhů nádob a intervaly jejich vývozu," nastínil připravovanou funkci správce GIS.

Hotlink

Novou důležitou funkcí je tzv. hotlink, neboli propojení, do aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí, kterou provozuje Český úřad zeměměřičský a katastrální. "Díky této funkci je možné kliknutím na příslušnou parcelu s aktivním hotlinkem (symbol blesku) zjistit základní veřejně přístupné popisné informace, kterými jsou například vlastník nemovitosti, či její výměra," shrnul Jan Lippl.

Další zajímavé funkce v projektu Mapa pro Občany Českého Krumlova

 • letecké snímky z roku 2008 a z roku 2005
 • volební okrsky
 • katastrální území
 • úřady a veřejné instituce
 • banky a pobočky České pošty
 • zdravotnická zařízení a lékárny
 • školy a mateřské školy
 • sportoviště
 • doprava
 • odpadové hospodářství (koše, separační kontejnery, skládka)
 • obchody (smíšené zboží)
 • veřejné wc
 • telefonní automaty
 • městský parkovací systém
 • záplavová území (zajímavost - například: zasažené budovy v roce 2002)

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Lippl Jan, Ing. OIT vedoucí odboru Kaplická 439 310 380 766 713

Související odkazy