Občan > Aktuality > 2010

Opravy silnic po zimě

aktualizováno 26.04.2010

Město Český Krumlov zahájilo opravy výtluků po zimě. Po revizi komunikací byl stanoven seznam prioritních míst, která budou postupně opravena. Opraveny budou výtluky a poškozené části komunikací na následujících komunikacích: cesta k zámecké zahradě, cesta z Nového Spolí do Slupence, Cihelna I, Důlní, Horská, Hřbitovní, K Dubíku, Kaplická, Krásné Údolí, Křížová, Lipová, Na Kovárně, Na Svahu, Na Vyhlídce, Papírenská, Plešivecké náměstí, Pod Horou, Pod Skalkou, Polní, Potoční, sídliště Plešivec, sídliště Vyšný - vpravo, Slepá, Slupenecká, Školní, T. G. Masaryka, U Poráků, U Sv. Ducha, U Trojice, U Vlaštovičníku, Urbinská, V Zátiší, Vyšehrad, Vyšehradská, Za Nádražím, Za Plevnem. Město Český Krumlov bude do oprav investovat kolem 1,5 milionu Kč. Předpokládaný termín dokončení těchto oprav je do konce června 2010.

Mapa oprav ve formátu *.pdf - ke stažení

Harmonogram opravovaných úseků

Jednotlivé opravy se budou realizovat podle předběžného harmonogramu, podle technologické návaznosti a aktuální situace. Předpokládaný termín ukončení prací je do konce června 2010.

NÁZEV KOMUNIKACE RÁMCOVÉ TERMÍNY DOKONČENÍ SPECIFIKACE OPRAVY
cesta k zámecké zahradě konec května výtluky, od vodotrysku k opravit krajnici, frézování
cesta z Nového Spolí do Slupence   u č.p.22 rozpadlá opěrka
Cihelna I konec května Příčné a podélné překopy po výkopu - frézovat , uliční vpust u č.p.295 a 264, křižovatka s Věncovou
Důlní hotovo výtluky
Horská hotovo výtluky, opravit překop
Hřbitovní + Nad nemocnicí polovina května výtluky - frézovat
K Dubíku hotovo zaplnit nějvětší výmoly
Kaplická květen propadlá místa v chodníku, šoupata a výtluky 
Krásné Údolí červen uliční vpust na křižovatce s Dělnickou 189
Křížová červen uliční vpust na křižovatce s Objížďkovou
Lipová konec května u č.p.156 výtluk
Na Kovárně červen propadlá šachta nad odbočkou do Slupenecké
Na Svahu červen prověřit co s bývalou šachtou  v chodníku
Na Vyhlídce konec května uliční vpust u č.p.365
Papírenská   výtluky u č.p.104, překop u č.p.297, křižovatka s Objížďkovou
Plešivecké náměstí květen narovnat uliční vpust u č.p.97
Pod Horou červen opravit překop na křižovatce s Rožmberskou s č.p. 319
Pod Skalkou hotovo překop k OHS propadlý, výtluky u č.p.543
Polní červen uliční vpust na křižovatce s Dobrkovickou
Potoční   zhotovení opěrky u potoka, kabel VO v korytu potoka
sídliště Plešivec konec května výtluky u č.p.243, 351, u 386 zvednout uliční vpust, upravit vjezd na chodník pro vozíčkáře u č.p.243
sídliště Vyšný - vpravo hotovo uliční vpust u č.p.102
Slepá hotovo na křižovatce s ulicí Na Kovárně propadlá uliční vpust
Slupenecká   část výkopu opravit v rámci výměny vodovodu
Školní konec května poklop u č.p.180 a 176, uliční vpusti u č.p.132-3
T.G.Masaryka konec května 2 malé výtluky
U Poráků výtkuky hotovo překop k Ambitu, chybí část retardéru, výtluky u jatek
U Sv. Ducha květen šoupata, pár výtluků
U Trojice konec května nezaasfaltovaný překop u č.p.98
U Vlaštovičníku konec května příjezd k č.p.90 - dvě díry, pozemek je v majetku města
Urbinská retarder hotovo, červen výtluky u č.p.145, rozpadlý retardér,  chybí obrubníky v zatáčce pod kruháčem, kanál u bývalého Fordu, rozpadlé obrubníky.
V Zátiší červen u č.p.293 část překopu, 2 špingle, kanal. poklop, č.p.308 2 šoupata, výtluk u č.p.305
Vyšehrad červen u č.p.162-3 propadlá uliční vpust, 
Vyšehradská červen před hotelem výtluky
Za Nádražím červen výtluky u č.p.209, výtluk na odbočce k nádraží
Za Plevnem červen poklop u č.p.84