Občan > Aktuality > 2010

Prodej kovového materiálu - foto Prodej nepotřebného majetku

aktualizováno 22.04.2010             

Město Český Krumlov nabízí nepotřebný kovový materiál z objektu nadzemního úložiště PHM na p.p.č. 677/1 k.ú. Vyšný.

Předmětem prodeje  nepotřebného kovového materiálu jako celku jsou:

  • kovová konstrukce přístřešku sestávající ze střechy z vlnitého plech-u ( rozměr 14,5m*8,9m), 8 sloupků profil 220mm, 9 sloupků profil 100 mm, 16 sloupků profil 140mm. Celková hmotnost přístřešku 6 223 kg.
  • nadzemní nádrže na PHM - celkem 6 ks, jednoplášťové, obsah 20 m3, průměr nádrže 2,4m, délka nádrže 4,65m
  • van pod nádržemi - 3 kusy, rozměr 6,9m*4,6m, výška 0,89m

Další podmínky prodeje: Podmínkou prodeje je demontáž a odvoz ze současného místa na náklady kupujícího, a to do 90 dní ode dne uzavření kupní smlouvy.

Demontáž bude provedena prostřednictvím odborně způsobilé a oprávněné osoby (případně bude kupujícím zajištěn odborný dozor)

Kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy. K prodejní ceně nebude prodávajícím účtováno DPH.

Kriterium hodnocení doručených nabídek: nejvyšší nabídková cena

Prohlídka objektu se uskuteční dne 30.4.2010 v době od 11:00 do 12:00, sraz účastníků v 11:00 na parkovišti před hlavním vstupem do areálu kasáren.

Písemné nabídky v zalepené obálce zřetelně označené "Výběrové řízení - PHM - nerozlepovat" zasílejte na adresu: Městský úřad, odbor správy majetku a investic, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov, nebo odevzdejte v podatelně úřadu nejpozději do 12:00, dne 7. 5. 2010.

Město Český Krumlov si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Informace  ve věci prodeje podá  oddělení majetkové evidence a dispozic Městského úřadu Český Krumlov


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Informace týkající se technickcýh věcí podá oddělení investic a správy majetku Městského úřadu Český Krumlov


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Související odkazy