Občan > Aktuality > 2010

Dubnové zastupitelstvo

aktualizováno 22.04.2010

Vážení občané Českého Krumlova, přijměte pozvání na schůzi Zastupitelstva města Český Krumlov.

TERMÍN: 29.dubna 2010

HODINA: 16:00

MÍSTO: v zasedací místnosti MěÚ, Kaplická 439, Český Krumlov

Program

1. Zahájení - úvodní volby, program 

2. Zpráva o hospodaření města k 31.3.2010

3. Rozpočtová opatření č. 24 - 25

4. Úvěr města

5. Rozšíření skládky komunálního odpadu a rekultivace

6. Cena města Český Krumlov: Statut Ceny města Český Krumlov

7. Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2010 - schválení finančních příspěvků

 8. Poskytnutí finanční podpory Dům dětí a mládeže Český Krumlov - záštita místostarostky města

 9. Program podpory sportu ve městě Český Krumlov na rok 2010 - rozhodnutí o poskytnutí dotace

10. ČKRF - Nájem nebytových prostor v domě č. p. 7, Latrán, Český Krumlov

11. Žádost o náhradu škody - Jaroslav Tureček s.r.o.

12. Provozování veřejných WC v budově Horní Brána 586

13. Žádost obce Bohdalovice o prodej pozemku v k. ú. Slavkov

14. Prodej tří volných bytů

15. Prodej části  p. p. č. 1500/73 v k.ú. Č.Krumlov  - Bohumil Kriesche

16. Prodje p. p. č. 1653 a části p. p. č. 571/2 vše v k.ú. Č. Krumlov - Antonín Patč

17. Dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní - dostavba řadových patrových garáží Plešivec  

18. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

19. Různé 

Související odkazy