Občan > Aktuality > 2010

Geodetické práce v Českém Krumlově

aktualizováno 21.04.2010

Zeměměřičský úřad - Odbor geodetických základů oznamuje veřejnosti, že od 15. dubna 2010 do 15. prosince 2010 budou jeho zaměstnanci provádět měřičské a stabilizační práce v základním bodovém poli na území města Český Krumlov. Podle ustanovení zákona č. 200/1994 Sb. jsou uvedené práce konány ve veřejném zájmu a jejich provádění se oznamuje veřejnou vyhláškou.

Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Výsledkem prací je údržba a obnova měřických značek, jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů. Zaměstnanci Zeměměřičského úřadu jsou oprávněni podle § 7 uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na nemovitosti. Vlastníkům a uživatelů m nemovitosti se prokáží úředním průkazem. Při rozhodování o umístění nové měřické značky se postupuje podle § 3a, písm. b zákona č . 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech v platném znění a podle § 8 zákona č. 200/1994 Sb. Zeměměřický úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených prací.