Občan > Aktuality > 2010

Finance na sociální projekty

aktualizováno 21.04.2010

Radní a zastupitelé města Český Krumlov během března schválili přidělení finančních prostředků z Programu podpory „sociálních služeb - komunitní plán". Celkem byla rozdělena částka téměř 1,2 milionu Kč mezi 22 projektů. Při pohledu na všechny úspěšné i neúspěšné žádosti je patrné, že nebylo možné uspokojit kompletní poptávku žadatelů. Ti předložili celkem 29 projektů a žádali o více než 2,3 milionu Kč. Na sociální oblast město Český Krumlov každoročně vyčleňuje přes 107 milionů Kč, z toho téměř 99 milionů Kč tvoří redistribuované sociální dávky od státu. Ve Zpravodaji budeme postupně informovat o jednotlivých projektech v seriálu o sociálních službách v rámci komunitního plánování. Více informací o komunitním plánování v Českém Krumlově je zveřejněno na www.ckrumlov.cz/komunitni_plan.

Projekty podpořené městem Český Krumlov

 • Romové v okrese a městě Český Krumlov, Rozhledna, o.s.  45 000 Kč
 • Důstojné poslední chvíle života, Hospic sv. Jana N. Neumanna 40 000 Kč
 • Posílení rodiny, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. 25 000 Kč
 • Služba Mentor 2010, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. 25 000 Kč
 • Multikulturní prolínání a volný čas", Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 24 000 Kč
 • Mateřský klub Sluníčko 20 000 Kč
 • Letní dětský tábor 2010, Sbor církve bratrské 18 000 Kč
 • Ošacovací středisko a hygienické zázemí pro osoby v krizi, Oblastní spolek ČČK 150 000 Kč
 • Podpora integrace osob se zdravotním postižením, Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Český Krumlov 107 000 Kč
 • NZDM Bouda (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), CPDM, o.p.s. 105 000 Kč
 • Bezplatné právní poradenství pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, ICOS Český Krumlov, o.s. 105 000 Kč
 • Rozšíření střediska odlehčovací služby, Domy s pečovatelskou službou o.p.s. 90 000 Kč
 • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, KoCeRo - komunitní centrum Romů, o.p.s. 75 000
 • Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice, CPDM, o.p.s. 73 500 Kč
 • Kaj o than amaro? (Kde je naše místo?), KoCeRo - komunitní centrum Romů, o.p.s. 70 000 Kč
 • Akční den se záchranáři, Vodní záchranná služba ČČK 50 000 Kč
 • Akademie třetího věku, Domy s pečovatelskou službou o.p.s. 45 000 Kč
 • Den plný prevence - pro neorganizované děti a mládež, Oblastní spolek ČČK 40 000 Kč
 • Pobyty pro děti a mládež s poruchami komunikace, Sdružení Spirála, o.s. 30 000 Kč
 • Komplexní program prevence - Spirála, Sdružení SPIRÁLA 30 000 Kč
 • Realizace Minimálního preventivního programu, Základní škola Český Krumlov, Linecká 14 500 Kč
 • Aktivizace seniorů, Domy s pečovatelskou službou o.p.s. 9 000 Kč

Související odkazy