Občan > Aktuality > 2010

Česko-rakouská hudební a rádiová spolupráce mládeže

Česko-rakouská rádia pro mládež

Mládežnické Rádio ICM (projektové pracoviště CPDM o.p.s. Český Krumlov) ve spolupráci s rakouským rádiem FRF (Freies Radio Freistadt) uspořádalo o víkendu 27. až 28. března 2010 v Českém Krumlově další společné setkání mládeže z obou partnerských rádií.

Tato setkávání jsou realizována již několik let formou tematických společných akcí tzv. „médiakempů", které jsou časově dimenzovány jako dvou až třídenní akce. Smyslem médiakempů je prohlubování kontaktů a vzájemné spolupráce mezi mladými lidmi, kteří se na české a rakouské straně zbývají nezávislými „rozhlasovými" a dalšími mediálními aktivitami ve svém volném čase.

Hlavní náplní médiakempů je přinášet z obou redaktorských týmů srovnávací reportáže z různých pohledů ke konkrétnímu místu či tématu v ČR a v Rakousku, jejich společné zpracování a postupné odvysílání v obou spřátelených rádiích. V rámci těchto setkání je také část času věnována poznávání reálií života v obou zemích, kulturním a volnočasovým aktivitám.

Mladí moderátoři a redaktoři Rádia ICM připravili pro své rakouské kolegy velkou párty, při níž si mohli ověřit své moderátorské a redaktorské schopnosti. Mládežníci z obou partnerských rádií se navzájem doplňovali a spolupracovali při moderování celého večera. Akce zaznamenala ze strany veřejnosti ohromný ohlas.

Další den byla pro rakouské kolegy přichystána prohlídka Rádia ICM a s přímým vstupem do vysílání a také prohlídka v současnosti dokončovaného nahrávacího hudebního studia mladých CPDM o.p.s.. Součástí programu byla dále prohlídka města Český Krumlov a návštěva Egon Schiele Art Centra.

V průběhu roku 2010 plánuje Rádio ICM ve spolupráci s rakouským FRF zrealizovat ještě další tři médiakempy, a to jeden na české a dva na rakouské straně, na předem dohodnutá témata.

Rádio ICM již čtvrtým rokem spolupracuje s rakouským FRF. Za uplynulé období tak vznikl nespočet relací, které naplňovaly poslání Rádia ICM - přinést informace pro mládežníky ve formě jim vlastní, a dále je motivovat a zapojovat do rozhlasového vysílání.

Rádio ICM přináší reportáže z oblastí, jež nejsou komerčními rádii pokryty, dále přispívá k výměně zkušeností a kooperaci mládežníků na obou stranách hranic.

Jiří Muk, CPDM o.p.s. Český Krumlov, vedoucí projektu Rádio ICM