Občan > Aktuality > 2010

Pozvánka na jednání zastupitelstva města

aktualizováno 19.03.2010

TERMÍN: 25.března 2010

HODINA: 16:00

MÍSTO : v zasedací místnosti MěÚ, Kaplická 439, Český Krumlov

Program jednání

 1. Zahájení - úvodní volby, program 

 2. Rozpočtové opatření č. 19

 3. Program podpory sociálních služeb - komunitní plán na rok 2010 - rozhodnutí o poskytnutí dotace

 4. Návrh zadání změny č.7 ÚPO (města) Český Krumlov  v území při Budějovické silnici mezi sídlištěm Mír a supermarketem LIDL

 5. Změna ÚPO města Český Krumlov - částečná revokace usnesení ZM o pořízení změny č.1 ÚPO Český Krumlov

 6. Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu města Český Krumlov

 7. Návrh na změnu ÚPO v lokalitě Vyšný - Podhájí na centrum outdoorových aktivit, podaný RNDr. Janem Flašarem, Vyšný 59, Český Krumlov

 8. Návrh na změnu ÚPO  v lokalitě Nové Spolí, podaný Pavlem Vomáčkou, sídliště Plešivec 383, Český Krumlov

 9. Návrh na změnu ÚPO  na pozemku p.č. 1014/30  v  k.ú. Český Krumlov, podaný Jaroslavou Lieslerovou , Velešín 458

10. Návrh na změnu ÚPO  na části pozemku p.č. 1661/1, k.ú. Nové Spolí  podaný Ing.  Zbyňkem Petrášem, Nové Spolí 100, Český Krumlov

11. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov, v lokalitě nad Starým Plešivcem, na pozemku p.č. 1019/5 v obci a k.ú. Český Krumlov,  podaný vlastníkem pozemku Mgr. Františkem Jílkem

 12. Návrh na změnu ÚPO   na pozemku p.č. 597/1, v  k.ú. Český Krumlov, podaný Ing. Janou Černou, Urbinská  183, Český Krumlov

13. Žádost společnosti RENT Group s.r.o. o směnu pozemků v k. ú. Přísečná - Domoradice

14. Ukončení 2 smluv o smlouvě budoucí kupní - dostavba řadových patrových garáží Plešivec  

15. Prodej pozemku části p.p.č. 1316/6 v k. ú. Český Krumlov

16. Prodej pozemků v k. ú. Přísečná - Domoradice

17. Prodej  části p. p. č. 1317/2 v  k .ú. Český Krumlov

18. Prodej  části p. p. č. 434/1 v k. ú. Český Krumlov

19. Návrh podnikatelského plánu na rok 2010 ČKRF spol. s r.o.

20. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

21. Různé