Občan > Aktuality > 2010

Vyjádření k nepřesnostem v médiích ze dne 17. března 2010 o otáčivém hledišti

aktualizováno 17.03.2010

Odbor stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov vydává každoročně na základě žádosti Jihočeského divadla Rozhodnutí o změně užívání stavby - prodloužení termínu užívání stavby otáčivého hlediště v zámecké zahradě Státního hradu a zámku Český Krumlov. Poslední vydané rozhodnutí ze dne 30. října 2009, které bylo vydáno ve věci prodloužení termínu užívání stavby do 31. srpna 2010, bylo napadeno a celý spisový materiál byl postoupen Jihočeskému kraji. Na základě jeho rozhodnutí se pak bude ve věci dále postupovat.

V médiích se zaměňují dvě různé skutečnosti - prodloužení termínu užívání stavby (vydává Odbor stavební úřad Český Krumlov) a termínu uzavření nájemní smlouvy o provozování otáčivého hlediště (podepisuje vlastník pozemku s vlastníkem stavby, a ten následně s jejím provozovatelem).

Obecná fakta

  • Vlastníkem pozemku, na němž otáčivé hlediště stojí, je Národní památkový ústav
  • Vlastníkem stavby otáčivého hlediště je Statutární město České Budějovice
  • Provozovatelem otáčivého hlediště je Jihočeské divadlo
  • Vlastník pozemku uzavírá s vlastníkem stavby nájemní smlouvu na provozování otáčivého hlediště, a ten následně uzavírá smlouvu s provozovatelem otáčivého hlediště
  • Dle tiskové zprávy vydané Statutárním městem České Budějovice má být podepsána nájemní smlouvu na provozování otáčivého hlediště až do roku 2015 mezi Národním památkovým ústavem a Statutárním městem České Budějovice; dosud byla smlouva uzavírána vždy na 1 rok

 

Více informací o otáčivém hledišti a jeho historii najdete zde.