Občan > Aktuality > 2010

Český Krumlov a Horosedly budou bojovat o nejlepší webové stránky

aktualizováno 05.03.2010

 Jihočeský kraj budou v celostátním kole soutěže Zlatý erb 2010 reprezentovat Horosedly a Český Krumlov. Horosedly se budou ucházet o titul Nejlepší webová stránka obce, Český Krumlov zabojuje o cenu Nejlepší webová stránka města. Za mapový portál města se službou Street Wiev byl Český Krumlov nominován také v kategorii Nejlepší elektronická služba. Celkem se do soutěže v Jihočeském kraji přihlásily 3 obce a 4 města. Nominační komise okruh nominovaných doplnila o 10 obcí, které inovovaly své stránky v roce 2009 za přispění grantu Jihočeského kraje. Kategorii měst hodnotitelé rozšířili o všechna okresní města Jihočeského kraje. Od organizátorů soutěže Zlatý erb ještě před vyhlášením výsledků celostátního kola získal Jihočeský kraj pochvalu za úsilí o lepší weby.

ONLINE HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI STÁLE POKRAČUJE - HLASUJTE ZDE

„U všech webových stránek nominovaných za Jihočeský kraj na Zlatý erb byla provedena kontrola validity zdrojového kódu, dále obsah povinně zveřejňovaných informací a prohlášení o přístupnosti stránek. Po této prvotní kontrole byl s přihlédnutím k dalším kritériím soutěže zúžen okruh pro výběr na 2 obce a 2 města. Tyto stránky byly poté zevrubně zhodnoceny nominační komisí podle Metodiky soutěže pro krajská kola," uvedl k hodnocení jeden z členů tříčlenné hodnotící komise Bohumír Mach. Nominační komise ve složení Petr Horn, Radek Krejča z odboru informatiky a Bohumír MachornH z odboru vnějších vztahů a marketingu navrhla do celostátního kola soutěže Zlatý erb za Jihočeský kraj Horosedly a Český Krumlov. Dále doporučila pozornosti celostátní poroty posoudit i turistickou část portálu města Český Krumlov na adrese http://www.ckrumlov.info/php/turista/.

Situace na úseku kvality webových stránek měst a obcí na jihu Čech se zejména díky podpoře kraje postupně zlepšuje. Nezávisle na soutěži Zlatý erb byl ke zlepšení stavu v roce 2008 s převisem do roku 2009 Jihočeským krajem vyhlášen grant Webové stránky pro obce do 2000 obyvatel. Právě malé obce mají často s webem největší problémy. V rámci grantu byla podpořena inovace webových stránek u 130 obcí celkovou částkou 2 115 445,- Kč (průměrně cca 16 500,- Kč na 1 projekt). Toto úsilí se projevilo například nejvyšším podílem validních titulních stránek webů měst a obcí mezi kraji. Jihočeský kraj dosáhl 30 %, průměr republiky je 19 %.

Co je validní stránka (vysvětlení pro laiky)

Validní stránka znamená, že zdrojový kód stránky (můžete se na něj pro Vaši představu podívat při zobrazení nějaké stránky přes menu Zobrazit a vybrat nabídku Zdrojový kód) je v souladu s mezinárodně platnými standardy. Podle těchto standardů jsou vyvíjeny prohlížeče webových stránek i další aplikace - např. pro mobilní telefony. I nevalidní stránky mohou být funkční, protože prohlížeče dokážou interpretovat i částečně chybný kód - záleží ovšem na typu prohlížeče. Nedokážou to ale jiná zařízení - např. hlasové čtečky či hmatové čtečky (převádí text ze stránky do Braillova písma) a tak nevalidní stránky vlastně odříznou některé handicapované uživatele od jejich důležitého zdroje informací úplně. Rovněž ne všichni uživatelé používají stejné prohlížeče a jejich stejné verze - stránky tak mohou být různě zobrazeny (nebo některé části nezobrazeny) podle typu prohlížeče (IE, Mozila Firefox, Opera, Netscape, Google Chrome, Safari a řada dalších a ještě k tomu v různých vývojových verzích).

Laické přirovnání: Je to něco jako pravidla pravopisu - napsat stránky ve validním kódu nevyžaduje více řádků zdrojového kódu, jen jeho důslednou kontrolu a příslušné znalosti.

 Nominované webové stránky do soutěže Zlatý erb 2010 za Jihočeský kraj

 

 

 

Zdroj: Jihočeský kraj