Občan > Aktuality > 2010

Dotazování v domácnostech

aktualizováno 25.02.2010

Od 20. února do 9. května 2010 provádí vyškolení tazatelé Českého statistického úřadu výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Šetření se uskuteční na území celé republiky ve zhruba 11 tisících domácností, z nichž 6708 se zůčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření "Životní podmínky 2010". Ve všech fázích zpracování je z aručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobgních údajů. 

Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 

Případné dotazy občanů, oslovených zaměstanci Českého statistického úřadu, zodpoví pracovník Odboru terénních zjišťování Českého statistického úřadu, paní Jana Daněčková, telefon 568 840 176.