Občan > Aktuality > 2010

Únorové jednání zastupitelstva

aktualizováno 22.02.2010

TERMÍN: 25.února 2010, 16:00

MÍSTO: v zasedací místnosti městského úřadu, Kaplická 439, Český Krumlov

Program

 1. Zahájení - úvodní volby, program
 2. Návrh na pořízení změny územního plánu města Český Krumlov v lokalitě bývalé Jitony v k.ú. Český Krumlov
 3. Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov - Program podpory kultury pro rok 2010, 1. výzva
 4. Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov pro rok 2010 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 5. Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2010 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 6. Výkupy pozemků pro investiční akci "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov"
 7. Prodej pozemku části p.p.č. 1316/6 v k. ú. Český Krumlov
 8. Prodej části  p. p. č. 1500/73 v k. ú. Č.Krumlov 
 9. Prodej  p. p. č. 789/85  a st. p. č. 3108 v k. ú. Český Krumlov 
 10. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
 11. Různé 

Související odkazy