Občan > Aktuality

Upozornění pro původce odpadů

12. ledna 2010

Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, si dovoluje upozornit právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (původce odpadů) na povinnost vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle této normy původci odpadů

 

  • v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok 
  • nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok 
  • nebo v daném kalendářním roce produkují  nebo nakládají  s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadu 

 

nezapomněli zaslat do 15. února 2010 hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušenému podle místa provozovny. (ožp)

Odkazy