Občan > Aktuality

My třídit umíme...

11. ledna 2010

Jihočeský kraj společně s obalovou společností EKO-KOM, a. s., vyhlásil pro rok 2009 celokrajskou soutěž obcí a měst Jihočeského kraje v třídění odpadů nazvanou „My třídit umíme". Cílem soutěže bylo zvýšení motivace obcí v oblasti odděleného sběru využitelných odpadů a možnost porovnat výsledky úspěšnosti ve třídění odpadů s ostatními obcemi v Jihočeském kraji. 

Obce byly rozděleny do čtyř kategorií podle počtu obyvatel. Hodnotilo se nejen množství vytříděných kilogramů plastů, skla, papíru a nápojových kartonů v jednotlivých obcích, ale i to, jestli obce třídí odděleně sklo bílé a barevné, jestli je zapojena do sběru nápojových kartonů, kovů i přenosných baterií.

Podle výsledků krajské soutěže obcí „My třídit umíme 2009" se město Český Krumlov v kategorii podle počtu obyvatel nad 7 000 umístilo na 7. místě z celkem 16 měst.

Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že se pohybujeme cca v „polovině pelotonu", což skýtá možnost všem uvědomělým poděkovat a ostatní vyzvat k výraznější spolupráci.

Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství

Odkazy