Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

 

Zájemci o účast v kostýmovaném průvodu Slavností pětilisté růže mají poslední šanci se zapsat

22. května 2009 

Dodatečný casting pro obsazení rolí v historickém průvodu Slavností pětilisté růže se koná ve středu 27. května od 17 do 18 hodin ve zkušebně Městského divadla v Českém Krumlově (1. patro, hlavní vchod). První castingy do průvodu se uskutečnily 23. dubna a 3. května. V letošním roce vzhledem jsou Slavnosti pětilisté růže věnované 700. výročí první písemné zmínky o městě Český Krumlov a této skutečnosti bude uzpůsoben i slavnostní průvod městem.

Historický kostýmovaný průvod městem představí důležité osobnosti jednotlivých rodů a zajímavé dějinné události od nejstarších Vítkovců po Schwarzenberky s akcentací ryze krumlovských historických momentů, jako je například Dělení růží. Součástí průvodu bude také několik originálních erbů z druhého ročníku Slavností pětilisté růže z roku 1969, vyrobených vlastnoručně zakladatelem slavností Antonínem Zwiefelhoferem. Průvodu se zúčastní přibližně 600 kostýmovaných postav. "Bude možné spatřit rytíře na koních, šermířské a vojenské jednotky, bubeníky, praporečníky, muzikanty, kejklíře a jokulátory nebo zástupce cechů," doplnil ředitel městského divadla Jan Vozábal. Jedinečnou součástí průvodu bude unikátní skupina postav Maškarního sálu, pro kterou bude pořízeno asi 15 kopií kostýmů přesně podle fresek z Maškarního sálu Státního hradu a zámku Český Krumlov. "Na této novince se podílí také Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov a choreografii skupiny připravuje docentka Helena Kazárová," sdělil ředitel Městského divadla Český Krumlov.

Průvod bude rozdělen na část gotickou, renesanční, barokní a rokokovou. Každá část průvodu má pro zájemce omezený počet míst, která jsou daná režijním záměrem a následně i kapacitou pivovarské zahrady, kde proběhne po usazení průvodu na tribuny a lavičky pro sledování hlavní ceremonie a historického turnaje s programem.

„Vzhledem k tomu, že historický průvod městem by měl být zejména důstojnou reprezentací historie našeho města nikoli karnevalem a po zkušenostech s nedisciplinovaností některých účastníků průvodu v minulých letech, upozorňujeme všechny zájemce na určité závazky a podmínky, které jsou vázány na účast v průvodu," upozornil Vozábal.

Závazky a podmínky účasti v průvodu

  1. Zkoušky jednotlivých částí průvodu, jejichž termíny jsou uvedené níže, jsou závazné a je na ně vázáno zapůjčení kostýmů.
  2. Místa v průvodu pro velmi mladá děvčata toužící po roli „princezny" jsou velmi omezená.
  3. Při výběru budou preferovány dospělé páry.
  4. Malé děti, s výjimkou dětí v rolích vypsaných v režijním plánu, budou do průvodu brány pouze v doprovodu rodičů (rodiče též v kostýmech).
  5. Nočního průvodu v sobotu 20. 6. se budou účastnit pouze ti, kteří budou oblečeni v kostýmech z období gotiky nebo renesance.
  6. Účast v průvodu těch, kteří mají vlastní kostým, je opět vázána zápisem a účastí na zkouškách.

Závazné zkoušky průvodu se konají pro barokní a rokokovou část průvodu v neděli 31. května 2009 od 17 do 18.30 hodin v Městském divadle v Č. Krumlově. Generální zkouška všech částí průvodu se koná ve středu dne 17. června 2009 od 17.30 hodin v Pivovarské zahradě. Termín pro zapůjčení kostýmu a případného líčení nebo kadeřnických úprav bude dohodnut v rámci zkoušky v městském divadle.

Zájemci o zapůjčení historického kostýmu pro svůj vlastní prožitek Slavností bez zájmu o účast v průvodech, mohou využít kostýmní rezervy v pátek dne 19. června 2009 (přesný čas bude ještě uveřejněn). Cena půjčovného za kostým činí 500,- Kč.

Více informací o organizaci Slavností pětilisté růže je k dispozici na webových stránkách městského divadla - zde. 

Odkazy