Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Rekonstrukce Lazebnického mostu je ve své polovině

20. dubna 2009

Generální rekonstrukce Lazebnického mostu se přehoupla do své druhé poloviny. V těchto dnech probíhají práce na pískování ocelových nosníků. Původní harmonogram prací počítal s ukončením pískování okolo 17. dubna. S ohledem na požadavky restauratérů a hoteliérů u Lazebnického mostu, byla doba pískování během pracovního dne zkrácena o 3 až 4 hodiny. Proces pískování bude prodloužen zhruba o deset dní. „Na začátku května má začít zpětná montáž dřevěných nosných prvků mostu a následně i nové mostovky," naznačil průběh dalších prací vedoucí odboru investic Lumír Luštický.

Po dobu stavebních prací je částečně změněna dopravní situace v centru - z ulice Latrán se stala slepá ulice, kde je umožněn obousměrný provoz až k Lazebnickému mostu. Lazebnický most není průjezdný vůbec. V Radniční ulici se změnil směr projíždění, projíždí se od náměstí směrem k Lazebnickému mostu a do Dlouhé či Masné ulice a Parkánu. Objízdná trasa vede přes Horní ulici nebo Objížďkovou silnici a přes most u DDM do centra. Průchod přes most pro pěší je zachován.

Na celkovou rekonstrukci získalo město prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad finanční prostředky přesahující 6,1milionu Kč. Z městského rozpočtu byl na rekonstrukci vyčleněn milion Kč. Práce na rekonstrukci Lazebnického mostu byly zahájeny 23. března 2009.

Aktuální informace o rekonstrukci mostu a fotografie stavby jsou zveřejňovány
na www.ckrumlov.cz/rekonstrukce. Více informací také na www.europa.eu.

 

Fotogalerie

 

Tento projekt Rekonstrukce Lazebnického mostu v Českém Krumlově je spolufinancován Evropskou unií.

ROP