Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Barevné projekty mateřských škol poznají své vítěze

2. března 2009

Netradiční projekt na vylepšení fasád mateřských škol pokročil do další fáze. Na Městském úřadě Český Krumlov jsou celý únor a první březnový týden vystaveny návrhy projektů na vylepšení fasád českokrumlovských mateřských škol. Slavnostní vyhlášení nejlepších prací se koná v úterý 3. března v 10.00 hod. Výběr prací hodnocených veřejností i odbornou porotou budou sledovat zástupci města Český Krumlov, pracovníci Městského úřadu Český Krumlov, ředitelky mateřských škol, studenti i pedagogický dozor ze Střední uměleckoprůmyslové školy Sv. Anežky České a představitelé společnosti Remmers CZ s.r.o. Vyhlášeny budou nejlepší návrhy pro 4 mateřské školy - MŠ Za Nádražím, MŠ Vyšehrad, MŠ Plešivec II a MŠ Za Soudem.

Netradiční projekt na vylepšení fasád mateřských škol vzniknul ve spolupráci Městského úřadu Český Krumlov, Střední uměleckoprůmyslové školy Sv. Anežky České a společnosti Remmers CZ s.r.o. Fasády škol budou zatepleny a zároveň získají nový barevný kabát. Návrhy barevného provedení vytvořili studenti Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, oboru Propagační výtvarnictví - výstavnictví. Městský úřad žádá o dotaci na realizaci projektu a zajišťuje jej po technické stránce. Společnost Remmers CZ s.r.o. dodala studentům výtvarné potřeby a na realizaci přislíbila režijní ceny na fasádní barvy. Své první návrhy představili studenti umělecké průmyslovky odborné komisi již vloni v dubnu.

Spolupráce mezi školou, úřadem a soukromou firmou funguje dobře. „Město Český Krumlov cítí potřebu investice do fasád a oken mateřských školek a žádá o dotaci na zateplení a zajišťuje projekt po technické stránce, společnost Remmers dodala studentům „Anežky" výtvarné potřeby a na realizaci přislíbila režijní ceny na fasádní barvy a studenti výtvarných oborů kreslí a připravují návrhy, jak by podle nich měly fasády mateřských školek v Českém Krumlově vypadat," sděluje Pavel Váňa z odboru investic.

Investice do školských zařízení není v Českém Krumlově ojedinělá. „V loňském roce putoval na investice do oblasti školství a dětských hřišť rekordní objem financí. Podařilo se otevřít 3 nová hřiště, kompletně zrekonstruovat školní jídelnu na Plešivci nebo vybavit několik škol novým sociálním zařízením. Letos plánujeme například využít peněz z Regionálního operačního programu a vytvoříme víceúčelové hřiště nebo dovybavíme učebny Základní školy Plešivec," doplnil starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička. (ja)

Fotogalerie soutěžních projektů