Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Občané se mohou vyjádřit k dalšímu rozvoji města formou připomínkování pracovní verze Strategického plánu

25. července 2008, aktualizováno 4. srpna 2008

Společnost RAVEN EU Advisory předložila městu 1. návrh Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov. Všichni obyvatelé a občané Českého Krumlova mají možnost se k této návrhové části vyjádřit do 7. srpna.

Návrh strategického plánu je k dispozici na webových stránkách města Český Krumlov v sekci Občan a kapitole Strategické plánování (dokumenty ke stažení) nebo přímo na adrese http://infoservis.ckrumlov.info/php/projekty/obcan/showfreefile.php?id=3 . V tištěné podobě se dá návrh prohlédnout na Městském úřadě Český Krumlov v Kaplické ulici u vedoucí oddělení strategického rozvoje Moniky Petrů.

Náměty na zpřesnění nebo doplnění informací je možné posílat nejpozději do 7. srpna 2008 na e-mailovou adresu: monika.petru@mu.ckrumlov.cz, na podatelnu městského úřadu nebo písemně na adresu Městského úřadu Český Krumlov na oddělení strategického rozvoje.

Návrh dokumentu budou připomínkovat i členové jednotlivých komisí rady města Český Krumlov. Společnost RAVEN EU Advisory po připomínkování poupraví dokument a zveřejní finální verzi. Rada města by se s konečnou verzí měla seznámit 18. srpna 2008. Zastupitelstvo by se k dokumentu mělo vyjádřit na svém srpnovém jednání.

Veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města je připravováno na 8. září 2008. Všichni občané mohou přijít od 17:00 hod do zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici.

Bližší informace k rozvojovým dokumentům města jsou k dispozici na webových stránkách v sekci Občan/Strategické plánování, nebo na Městském úřadu Český Krumlov, oddělení strategického rozvoje.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace týkající se procesu strategického plánování města se obracejte na koordinátora procesu:

Bc. Monika Petrů
Vedoucí oddělení strategického rozvoje
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
E-mail: monika.petru@mu.ckrumlov.cz
Tel.: 380 766 705

Související články:

Dokumenty ke stažení: