Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Cenu města Český Krumlov získal Dezider Dunka a sbor Perchta

2. června 2008

Českokrumlovský podnikatel Dezider Dunka a Městský pěvecký sbor Perchta Český Krumlov získali ve čtvrtek 29. května od českokrumlovského zastupitelstva Cenu města Český Krumlov za rok 2007.

Dezider Dunka byl oceněn in memoriam za dlouholetou spolupráci s městem. "Pan Dunka šel všem příkladem ve spolupráci při řešení spolužití majoritní společnosti a romské menšiny a při řešení zaměstnanosti. Tato spolupráce svým významem a dopadem oslovila i další obce a města v České republice i v zahraničí," vyjádřil se radní Českého Krumlova Antonín Princ.
Za dlouholetou úspěšnou prezentaci Českého Krumlova doma i v zahraničí, spoluúčast na každoroční vánoční mši J. J. Ryby a za více než desetileté obohacení kulturního života Českého Krumlova získal ocenění Městský pěvecký sbor Perchta Český Krumlov.
Slavnostní předání cen se uskuteční 19. června 2008 od 19:00 v Prokyšově sále v Českém Krumlově.
Cena města Český Krumlov je určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v minulém roce. Uznání v podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou odráží přínos k rozvoji či prezentaci města, k obohacení života jeho obyvatel v kulturní, sociální, podnikatelské a sportovní činnosti či při opravě památek. Cena města Český Krumlov může být rovněž morální odměnou za soustavnou činnost vyvíjenou v těchto oblastech. Své favority na udělení Ceny města Český Krumlov pro rok 2007 mohli všichni nominovat do 2. května 2008.
Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu Českého Krumlova, vznikla v roce 1994 (udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích: rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr. Od roku 2004 se vyhlašuje jedna kategorie, ale oceněno může být více subjektů.
V roce 2007 byla Cena města Český Krumlov předána Mgr. Ivanu Slavíkovi za jeho činnost v oboru historie regionu a města pro nejširší spektrum zájemců a badatelů z Čech i ze zahraničí.
Celkem bylo ve 14 ročnících uděleno 52 cen.

Více informací o nositelích ceny města najdete na: