Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Český Krumlov ocení významné počiny roku 2007

7. dubna 2008

Své favority na udělení Ceny města Český Krumlov pro rok 2007 mohou všichni nominovat do 2. května 2008 do 12 hodin. Toto ocenění je určeno fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v minulém roce. Uznání v podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou odráží přínos k rozvoji či prezentaci města, k obohacení života jeho obyvatel v kulturní, sociální, podnikatelské a sportovní činnosti či při opravě památek. Cena města Český Krumlov může být rovněž morální odměnou za soustavnou činnost vyvíjenou v těchto oblastech.

Návrh na udělení Ceny města Český Krumlov je nutné podat písemně na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439 nebo adresovat na oddělení kancelář starosty, náměstí Svornosti 1 popř. zaslat e-mailem na adresu kancelar.starosty@mu.ckrumlov.cz. Přesná pravidla naleznete zde.

V nominaci na udělení ceny musí být uvedeno:

  • jméno a adresa kandidáta
  • zdůvodnění návrhu
  • jméno a adresa navrhovatele

Využijte možnost jednoduše hlasovat pomocí internetového formuláře.

Po projednání a navržení postupujících radou města budou rozhodovat o udělení ceny zastupitelé na veřejném jednání 29. května 2008.

Z nominací jsou vyloučeni členové zastupitelstva a zaměstnanci města i městem řízených či ovládaných subjektů za činnost, kterou vykonávají v rámci svých pracovních povinností.

Veřejné předání Ceny města Český Krumlov se letos uskuteční 19. června v 19 h v Prokyšově sále.

Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu Českého Krumlova, vznikla v roce 1994 (udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích: rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr. Od roku 2004 se vyhlašuje jedna kategorie, ale oceněno může být více subjektů.

V roce 2007 byla Cena města Český Krumlov předána Mgr. Ivanu Slavíkovi za jeho činnost v oboru historie regionu a města pro nejširší spektrum zájemců a badatelů z Čech i ze zahraničí.

Celkem bylo ve 14 ročnících uděleno 52 cen.

Související články: