Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Protipovodňová opatření v Českém Krumlově: zahájení územního řízení

Povodí Vltavy dnes podalo na stavebním odboru Městského úřadu Český Krumlov návrh na zahájení územního řízení na realizaci protipovodňových opatření na řece Polečnici. Náklady na protipovodňová opatření se budou pohybovat kolem 95 milionů a zasáhnou cca 2,5 kilometru toku. Protipovodňová opatření se týkají i přesunu památkově chráněného kamenného mostu. Starosta Českého Krumlova Ing. Luboš Jedlička dodává: "Město podniká kroky ke konstruktivnímu řešení situace. Snažíme se udělat maximum pro to, aby lidé, kteří bydlí v povodňové oblasti nebyli dál ohrožováni velkou vodou."

Realizace protipovodňových opatření bude financována Povodím Vltavy a náklady na úpravy ploch kolem řeky ponese město Český Krumlov, potažmo Českokrumlovský rozvojový fond. "Vlastní stavba bude financována ze státního programu Ministerstva zemědělství č. 129 120 Podpora prevence před povodněmi a z úvěru evropské investiční banky," vyjádřil se technický ředitel státního podniku Povodí Vltavy Ing. Karel Mach. V rámci realizace protipovodňových opatření by se měl přesunout kamenný most, který komplikuje průtok vody. Město Český Krumlov stále jedná s Ministerstvem kultury o konečném řešení situace kolem památkově chráněného kamenného mostu přes Polečnici. Rada města Český Krumlov odsouhlasila v lednu znění žádosti o souhlas s přemístěním nemovité kulturní památky. "Zatím jsme neobdrželi stanovisko Národního památkového ústavu České Budějovice o specifikaci přesunu kamenného mostu, až jej budeme mít k dispozici, pošleme žádost na Ministerstvo kultury," doplnil starosta Českého Krumlova Ing. Luboš Jedlička.

Pod dohledem Národního památkového ústavu by se měl mostek přesunout na jiné místo, ale zatím nebylo dohodnuto nic konkrétního. Plochou vhodnou pro následné umístění mostu je podle města Český Krumlov část Jelení zahrady. Jedná se o území, kde se ještě počátkem 17. století nacházel zámecký rybník, od 30. let 20. století zde byly zahrádky. Území bylo poničeno povodní natolik, že zahrádky byly zrušeny a v současné době je zpracována urbanistická studie, jejímž cílem je vytvoření tzv. druhého městského parku. Stavbu mostu by bylo možné do tohoto území vhodně zakomponovat, přičemž se diskutuje jak varianta postavení mostu přes Polečnici v této oblasti, kde by nevadil jako překážka při povodních, tak varianta, kdy by můstek stál mimo tok a tvořil tak jeden z prvků parku. Po restaurování a doplnění popisu své historie by přemístěný mostek mohl být dobře přístupný veřejnosti, která by ocenila dochované části původních klenutých oblouků a středního pilíře. Pravé umístění mostu bude určeno na základě dopracování studie úprav Jelenní zahrady.

Rada města Český Krumlov schválila na srpnovém zasedání rozsah vlastních protipovodňových opatření a na listopadovém zastupitelstvu v roce 2007 akceptovali českokrumlovští zastupitelé spolupráci se společností Povodí Vltavy - závod Horní Vltava České Budějovice při přípravě podkladů pro podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva zemědělství České republiky "Podpora prevence před povodněmi II" na realizaci protipovodňových opatření na řece Vltavě v rámci správního území města Český Krumlov.