Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Zajišťování skály brzy skončí

Zajišťování skály brzy skončí Ve III. etapě sanace Havraní skály odstranili specialisté společnosti Stavební geologie Geotechnika 240 m3 horniny, což představuje kolem 385 tun ve 40 tatrovkách. Po instalaci bezpečnostních prvků, tzn. vysokopevnostní sítě, svorníků, ochranných plotů měli v plánu odstranění uvolněného asi 10kubíkového bloku, který bezpečně jistí ochranná síť v části zabezpečované vloni na podzim. Lze předpokládat, že práce na Havraní skále skončí v prvním týdnu října.