Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Protipovodňové cvičení i v Českém Krumlově

Protipovodňové cvičení i v Českém Krumlově I v Českém Krumlově se od středy 5. do pátku 7. září uskuteční protipovodňové cvičení Vltava a Labe 2007, které prověří připravenost na možnost příchodu povodní velkého rozsahu, do něhož se zapojí všechny složky Integrovaného záchranného systému v šesti krajích ČR. Kromě Českého Krumlova se týká cvičení v našem regionu Větřní, Rožmberku nad Vltavou a Zlaté Koruny.

Třídenní cvičení bude mít výhradně štábní charakter, tzn. že konkrétní situace budou řešeny teoreticky, bez praktického nasazení složek integrovaného záchranného systému v terénu, s využitím všech komunikačních prostředků. Občanů se tedy žádným způsobem nedotkne. Cílem je procvičit především činnost a vzájemnou komunikaci povodňových orgánů a orgánů krizového řízení během povodní velkého rozsahu. Bude ověřena reálnost povodňových, havarijních i krizových plánů obcí (a kraje) i funkčnost informačních toků mezi orgány a organizacemi, odpovědnými za realizaci těchto plánů.

Cvičení připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Českým hydrometeorologickým ústavem a dalšími institucemi zodpovědnými za povodňovou ochranu.