Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Pracovní prázdniny ve školkách a ve škole

Ve čtyřech mateřských školách měli o prázdninách rušno kvůli neodkladným stavebním úpravám objektů. Za rekonstrukci kuchyní a sociálních center v MŠ Vyšehrad, Plešivec I, Plešivec II a TGM zaplatí město 5,2 mil. Kč

S dalšími investicemi do všech sedmi školek pomohou fondy Evropského hospodářského prostoru. Město uspělo v konkurenci 592 požadavků s žádostí na přípravu projektu Rekonstrukce a modernizace mateřských škol v Č. Krumlově, který se stal jedním ze 43 vybraných projektů (město podalo žádosti na tři různé projekty). V rámci tzv. Norských fondů získal Č. Krumlov 14 140 eur, z nichž uhradí zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu MŠ Za Soudem, na fasádu, změnu topného systému a výměnu oken v MŠ Plešivec II, na přístavbu školní jídelny MŠ Vyšehrad a na zateplení MŠ Za Nádražím. Z grantu bude hrazena i studie proveditelnosti na tyto akce. Tyto dokumenty budou základem pro podání žádosti o grant na tzv. individuální projekt - na vlastní kompletní rekonstrukci a modernizaci všech školek ve městě, což představuje miliónové náklady. Z tzv. Norských fondů je v případě úspěchu možné získat až 85 % uznatelných nákladů projektu.

Ze čtyř základních škol zasáhl stavební ruch pouze ZŠ Za Nádražím, kde rekonstrukce učebny chemie, rekonstrukce osvětlení tělocvičny a tříd stála dva milióny korun.

Město musí do konce letošního roku zajistit v ZŠ Plešivec opravy ve školní stravovně za 150 000 Kč a do 30. 8. 2008 úplnou rekonstrukci školní jídelny a sociálního zařízení za 21,5 mil. Kč. Město požádalo ministerstvo financí o státní dotaci, v případě jejího neposkytnutí je připraveno koncem roku požádat o prostředky z tzv. Norských fondů.