Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Prvně zasedne slupenecký osadní výbor

První schůze Osadního výboru Slupenec, zřízeného zastupitelstvem města Český Krumlov 28. června, se koná v sobotu 25. srpna v 18 h v Hospodě Na Slupenci s tímto navrženým programem:

1. Připomínky a náměty k jednání městského zastupitelstva 30. 8. 2007
2. Digitalizace údajů v katastru nemovitostí - vnitřní část Slupence
3. Umístění kontejnerů na tříděný odpad ve Slupenci
4. Návrh na omezení rychlosti ve Slupenci
5. Vodovod Slupenec

Jednání je volně přístupné všem obyvatelům Slupence.