Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Slavnostní otevření separační haly v Českém Krumlově

Slavnostní otevření separační haly v Českém Krumlově Po sedmi měsících byla 27. června znovu otevřena separační hala v Českém Krumlově, kterou vloni 21. listopadu 2006 poškodil požár. Třídící linka byla tehdy zničena, hala z části. Pracovníci Služeb města Český Krumlov i poté pokračovali ve třídění. Odpad třídili ručně. Třídění bylo náročné fyzicky i časově, bez linky se nestihlo vytřídit veškerý separovaný odpad, nyní mělo být přijato 10 nových pracovníků. Z 25 zájemců přijaly SMČK sedm lidi, z nichž čtyři dali výpověď ve zkušební době.

K požáru - policie vyloučila při šetření chybu zaměstnanců, techniky, elektrozařízení, zřejmě byl žhavý popel vysypán do kontejneru s plastem. Požár zlikvidoval technologickou linku, vytříděný odpad, částečně poškodil halu. Škody - 3,95 mil. Kč linka, asi 0,5 mil. dočišťování a opravy haly, necelé 2 mil. oprava haly, zatím není jasné, kolik uhradí pojišťovna.

SMČK sváží odpad z oblasti regionálního svazku obcí Vltava - Krumlov a 17 okolních obcí, v průměru ročně vytřídí 600 tun papíru (rakouský odběratel) a 600 tun plastu (český odběratel). Ceny klesají - od 12 000 Kč u čirého plastu po dnešních 8 000 Kč za tunu, u papíru
1 000 - 1 500 Kč/t, u skla se dojednávají jednotlivé odběry.

Otevření separační haly se zúčastnil starosta Ing. Luboš Jedlička a ředitel SMČK Ing. Josef Pešl, který společnost opouští k 30. 6.