Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Občané Špičáku ušetří za teplo

Výměnu potrubí teplovodu na Špičáku provádí od 11. června ve dvou etapách Energo Český Krumlov s.r.o.
Potrubí fungující více než 40 let vykazovalo velké tepelné ztráty, proto se vlastník rozhodl investovat 6,5 mil. Kč na jeho rekonstrukci.
V první etapě se mění teplovody v lokalitě mezi poliklinikou a bankou. Kromě třítýdenní odstávky teplé vody došlo k dočasnému, asi měsíčnímu, odstranění dvou sloupů veřejného osvětlení, které budou po skončení prací opět instalovány a zprovozněny.
Druhá etapa zahrne oblast od kotelny po banku a měla by skončit do konce července, do původního stavu by mělo být vše uvedeno do konce prázdnin.