Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Autobusové nádraží trochu prohlédne

Autobusové nádraží Město si je vědomo, že autobusové nádraží není dobrou vizitkou města, a proto podniká kroky k jeho rekonstrukci. Než bude o jeho dalším osudu rozhodnuto komplexně, shodli se zastupitelé na provedení dočasných úprav ke zlepšení vzhledu AN, zvýšení pohodlí a informovanosti občanů a návštěvníků.
Do 22. 6. by měl být dokončen úklid plochy AN, odstraněna zeleň z chodníků a nástupišť a pečlivě zameteny zpevněné plochy. Do konce června bude vymalována budova, do 15. 7. opraveny lavičky před prosklenou částí objektu. Informační tabule se schématem stanovišť, jejich cílovými stanicemi, hlavními zastávkami trasy a dalšími údaji by měla být hotova do 30. 7. Cestující naleznou ochranu pod dvěma či třemi přístřešky, které budou později využity na zastávkách ve městě. Společnost ČSAD Autobusy by měla na své náklady vyměnit u jednotlivých stanovišť vývěsky s jízdními řády a kovové číselné označení stanovišť za plastové.