Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Veřejnost se může vyjádřit k rozvojovému programu kraje


Veřejnost se může vyjádři k rozvojovému programu kraj Ještě do 14. června se může veřejnost vyjádřit k návrhu Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2007-2013, který je zveřejněn na stránkách www.kraj-jihocesky.cz. Jedná se o střednědobý strategický dokument, definující výchozí stav a stanovující strategické cíle pro jednotlivé oblasti života regionu. Veřejnost může své náměty, připomínky a reakce zaslat buď poštou odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, Krajského úřadu Jihočeského kraje a nebo na e-mail:prk@kraj-jihocesky.cz. Po jejich zpracování bude dokument předložen orgánům Jihočeského kraje k projednání a schválení. Strategickým partnerem při pořízení návrhu tohoto dokumentu byla na základě výběrového řízení Vysoká škola ekonomická Praha, jednotlivé části konzultovaly i KP projekt, spol. s.r.o., Regionální rozvojová agentura RERA a. s. a Jihočeská agentura pro podporu podnikání o.p.s. Nyní zároveň probíhá také posuzování vlivu této strategické koncepce na životní prostředí (SEA) podle příslušných právních norem.
Program rozvoje Jihočeského kraje bude samospráva kraje každoročně vyhodnocovat a aktualizovat prostřednictvím ročního realizačního dokumentu.