Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

O peníze na kulturu se žádá do konce května

Město Český Krumlov vyhlásilo třetí letošní grantový program na podporu kultury ve městě Město Český Krumlov vyhlásilo třetí letošní grantový program na podporu kultury ve městě (v předchozích dvou bylo rozděleno 1,915 mil. Kč). Cílem tohoto programu nazvaného 15 let v UNESCO je podpora kulturních akcí konaných od září do prosince, akcí, jež jsou zaměřeny na oslavu 15. výročí zapsání Českého Krumlova na seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. K tomu došlo 4. prosince 1992 - Český Krumlov byl zapsán do tohoto prestižního seznamu spolu s Prahou a Telčí. Zájemci o granty mají na předložení žádosti čas do 31. května.

Podmínky a formuláře žádostí jsou ke stažení na www.ckrumlov.cz v sekci Občan, části Granty nebo k vyzvednutí na oddělení kultury na městském úřadu na náměstí Svornosti. Celkem je k rozdělení 185 375 Kč.