Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Plánování sociálních služeb v České Krumlově - vyhlášení grantové výzvy

Koncem března schválila rada města vyhlášení Grantové výzvy č. 2 - dofinancování projektů z externích zdrojů naplňujících 1. KPSS.
Je určena všem obyvatelům města a organizacím, které realizují nebo budou realizovat projekty naplňující 1. KPSS ve městě Český Krumlov. Na projekty, které budou realizovány v rámci této výzvy, město vyčlenilo 350 000 Kč. Další podrobnosti týkající se koncepce čerpání a formulářů naleznete na www.komunitniplan.krumlov.cz v sekci Čerpání financí v roce 2007.
Projekty je možné podat do 21. května 2007.